Kiedy rekrutacja do gdyńskich i sopockich przedszkoli i szkół?

14 lutego 2020, 8:00
ws

2 marca rusza rekrutacja do przedszkoli dla najmłodszych w Gdyni i Sopocie. W kurorcie na wybór przedszkola rodzice mają cały miesiąc - premiowane będą dzieci, których dwoje rodziców pracuje, oraz te, które mają szczepienia ochronne. Z kolei Gdynia rodzicom maluchów na tę decyzję daje tylko dwa tygodnie. W przypadku wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Sopocie można będzie je składać w placówkach od 2 marca do 30 kwietnia, Gdynia tę rekrutację rozpocznie dopiero 6, a zakończy 29 maja.W środę informowaliśmy o tym, że 2 marca o godz. 9 ruszy internetowa rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. W tym samym terminie nabór rozpoczną też Gdynia i Sopot.

Gdyńska rekrutacjaRekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gdyni rozpocznie się 2 marca 2020 roku.

- O godz. 12 w systemie rekrutacyjnym udostępnione zostaną oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do 16 marca 2020 r. do godz. 16 - informuje gdyński magistrat.
Z kolei 25 marca 2020 r. o godz. 15 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 31 marca 2020 r. do godz. 17 rodzice i opiekunowie będą musieli potwierdzić wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której się ono dostało. Dla tych, którzy nie zakwalifikują się w żadnej z wybranych placówek, 18 maja 2020 r. o godz. 12 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ruszy 6 maja, natomiast do klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych 25 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 w Gdyni

Opieka dla najmłodszych w SopocieRekrutacja do przedszkoli w Sopocie rusza 2 marca 2020 r., wnioski o przyjęcie dziecka do wybranej placówki będzie można składać tu do końca miesiąca. Premiowane będą dzieci, których dwoje rodziców pracuje, oraz te, które mają szczepienia ochronne.

- Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 24 kwietnia o godz. 12. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 21 do 28 lutego - mówi Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.
Na rok szkolny 2020/21 miasto przygotowało ok. 720 miejsc w przedszkolach, co według urzędników powinno wszystkim chętnym rodzicom z Sopotu umożliwić zapisanie dzieci w wieku 3-6 lat do placówki. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy bezpośrednio składać w szkole podstawowej, od 2 marca do 30 kwietnia. Oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 20 maja o godz. 12.

- Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów - wyjaśnia Pobłocki.
Twoje dziecko chodzi do przedszkola:
51%

publicznego

25%

prywatnego

1%

do punktu przedszkolnego

3%

zerówki

20%

w ogóle nie chodzi do przedszkola

zakończona

łącznie głosów: 155

ws