stat

Nowy zasiłek rodzicielski w 2016 roku

2 marca 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Katarzyna Mikołajczyk

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało w styczniu do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawarło w nim m.in. propozycję wypłacania 1 tysiąca zł miesięcznie bezrobotnym, studentom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli świeżo upieczonym rodzicom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i rodzicielski.Świeżo upieczeni rodzice będą mogli korzystać z tego udogodnienia od 1 stycznia 2016 roku. Świadczenie przysługiwać będzie niezależnie od dochodu. Czas pobierania zasiłku może zostać wydłużony w przypadku urodzenia wieloraczków: do 65 tygodni po urodzeniu bliźniąt, 67 tygodni w przypadku trojaczków, 69 tygodni - przy czworgu i 71 przy pięciorgu i większej liczbie dzieci. Prawo do tego świadczenia mieliby także rodzice dzieci urodzonych nie więcej niż 52 tygodnie przed wejściem w życie tej zmiany, zaś tym, którzy opłacają składki, lecz z wyliczeń wynika, że wysokość zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego wynosi mniej niż tysiąc złotych, państwo dopłaci różnicę.

Do tej pory na zasiłek (wypłacany podczas trwania 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego) mogli liczyć tylko rodzice ubezpieczeni przez pracodawcę lub sami odprowadzający składki na ubezpieczenie chorobowe.

Z nowych świadczeń nie wszyscy będą mogli skorzystać: np. jeśli jednemu z rodziców przysługiwać będzie zasiłek macierzyński, drugi nie będzie mógł się ubiegać o świadczenie rodzicielskie. Ministerstwo Finansów także nie jest zachwycone takim "szastaniem pieniędzy" z budżetu, więc domaga się wprowadzenia kryterium dochodowego. Na ostateczną wersję nowelizacji będziemy musieli poczekać - na razie nie wiadomo więc, co będzie zawierała.

Od 2013 roku próg dochodowy obowiązuje także w przypadku "becikowego", czyli jednorazowego zasiłku rodzicielskiego w wysokości tysiąca złotych, wypłacanego po urodzeniu dziecka. Początkowo przysługiwało wszystkim świeżo upieczonym rodzicom, w ostatnich latach jednak trzeba spełnić coraz więcej warunków, by "becikowe" otrzymać. Jednym z nich jest ten, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1922 zł. Czytaj więcej: Znów zmiany w becikowym

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest udokumentowanie pozostawania matki pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Rodzice, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego wypisanego na specjalnym formularzu i potwierdzającego, że w każdym trymestrze kobieta przynajmniej raz została zbadana przez ginekologa, "becikowego" nie otrzymają. Wykaz dokumentów wymaganych przez ministerstwo, a egzekwowanych przez instytucje wypłacające zasiłki jest zaskakująco długi.

- Pierwsze dziecko rodziłam 7 lat temu, drugi synek przyszedł na świat cztery miesiące temu - mówi Magda z Gdańska, mama Zosi i Kacpra. - Nie spodziewałam się wysyłając męża po "becikowe", że wróci z kwitkiem, tym bardziej, że 7 lat temu wystarczyły do jego otrzymania podstawowe dokumenty i PESEL dziecka. Nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić, czy przepisy się nie zmieniły, szczególnie, że "becikowe" zapisało się w świadomości społeczeństwa jako zasiłek dla każdego. My, jak się okazało, przekroczyliśmy próg dochodowy. Szkoda, bo dla młodego małżeństwa spłacającego kredyty, taki "zastrzyk" jak becikowe bardzo by się przydał.

Warto pamiętać, że rodzinom korzystającym z opieki społecznej i pobierającym zasiłki rodzinne ze względu na niskie dochody (te nie mogą przekroczyć 574 zł na członka rodziny) przysługuje także tzw. "drugie becikowe", również w kwocie 1000 zł.

Rodzina, której dochody nie przekraczają powyższego progu może korzystać z zasiłku rodzinnego. Na dziecko w wieku do 5 lat wysokość zasiłku wynosi 77 zł, od 6 do 18 roku życia dziecko dostanie 106 zł, zaś 115 zł przysługuje na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Najbiedniejsi mają także prawo do korzystania z różnych dodatków: dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł na dziecko, lecz nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci), dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł na trzecie i każde kolejne dziecko). Wśród zapomóg jest także dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko), oraz świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania).

Informacje na temat przysługujących nam zasiłków i zapomóg oraz wykazy niezbędnych do ich uzyskania dokumentów znajdują się na stronach odpowiednich instytucji. W Gdańsku jest to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w Gdyni Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta, w Sopocie po zasiłek zgłosimy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Czy popierasz zamiar wprowadzenia rocznego zasiłku dla rodziców, którym nie przysługuje zasiłek rodzicielski?
40%

tak, państwo powinno pełnić opiekuńczą funkcję wobec rodzin z dziećmi

18%

raczej tak, nie każdy ma szczęście pracować na umowę o pracę

18%

raczej nie, powinno za to wspierać zatrudnienie na umowę o pracę

24%

zdecydowanie nie, gdybym chciał utrzymywać jakieś dzieci, miałbym własne

zakończona

łącznie głosów: 564