stat

Punkty za szczepienia przy rekrutacji do żłobka? Kolejna interpelacja radnych KO

7 stycznia 2020, 14:15
Wioleta Stolarska
Najnowszy artukuł na ten temat

Punkty za szczepienia w rekrutacji do żłobka. Radni zagłosują w marcu

Szczepione dziecko z pierwszeństwem do żłobka - to kolejny pomysł radnych Koalicji Obywatelskiej, który ma zachęcić rodziców do szczepienia dzieci. Chcą, żeby podczas rekrutacji do żłobków fakt objęcia dziecka pełnym programem szczepień był nagradzany dodatkowymi punktami. Interpelację w tej sprawie złożyli do Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę, na mocy której szczepione dzieci będą dostawać dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkoli publicznych.Radni przekonują, że zwiększający się odsetek dzieci nieobjętych obowiązkowym programem szczepień to efekt decyzji rodziców, a nie przeciwwskazań medycznych.

- Należy podjąć szereg zachęt dla rodziców do podjęcia decyzji o zaszczepieniu dziecka. Niewątpliwie taką zachętą może stać się prawo pierwszeństwa podczas rekrutacji do gdańskich żłobków samorządowych. Zachęcając rodziców dzieci do szczepienia, zapewniamy większe bezpieczeństwo dzieciom, które ze wskazań medycznych nie mogą podlegać zaszczepieniu - przekonują w interpelacji do prezydent miasta.
Według ich pomysłu zaszczepione dzieci otrzymywałyby dodatkowe punkty podczas rekrutacji do żłobków. Z kolei dzieci, które nie mogą być zaszczepione lub muszą być zaszczepione w późniejszym terminie ze względu na występowanie przeciwwskazań medycznych do wykonania szczepień oraz konieczności czasowych odroczeń szczepień, mają być traktowane jako te w pełni zaszczepione.

Żłobki w Trójmieście


Natomiast dodatkowych punktów w rekrutacji nie powinno się przyznawać w sytuacji, gdy do niezaszczepienia dziecka dochodzi w wyniku suwerennej decyzji rodziców.

Czytaj też: Punkty przy rekrutacji do przedszkoli za szczepienie dzieci. Pomysł radnych KO

Szczepienia ułatwią przyjęcie do przedszkolaDodatkowe punkty za szczepienia już od tego roku będą ułatwiać dostanie się dziecka do przedszkola publicznego w Gdańsku. To również pomysł radnych KO. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Radę Miasta 28 listopada 2019 roku.

Szczepienie będzie drugim najlepiej punktowanym kryterium przy drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych podstawówkach.

Dziecko zaszczepione, zgodnie z programem szczepień ochronnych na dany rok, ogłoszonym przez głównego inspektora sanitarnego, otrzyma 19 dodatkowych punktów przy rekrutacji. Rodzice będą musieli złożyć oświadczenie o zaszczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień oraz przedłożyć dowód - kopię karty uodpornienia lub książeczki zdrowia - na prośbę komisji rekrutacyjnej.

Przedszkola w Trójmieście


Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Czy szczepisz swoje dziecko?
86%

tak, na wszystkie obowiązkowe szczepienia

2%

nie, ale na pewno to zrobię

5%

nie, bo boję się szczepionek

7%

nie, wolę, żeby samo zdobyło odporność, nawet jeśli ma to odchorować

zakończona

łącznie głosów: 458