stat

Śląsk Wrocław - Arka Gdynia podejrzane zakłady bukmacherskie? PZPN wyjaśnia

21 maja 2019, 8:00
jag.

Arka Gdynia

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej wszczął postępowanie wyjaśniające odnośnie meczu Śląsk Wrocław - Arka Gdynia (4:0), który odbył się w ostatniej kolejce ekstraklasy. Zapowiada współpracę m.in. z Komendą Główna Policji. Adam Gilarski podjął działania - jak czytamy w komunikacie - "w związku z informacjami o podejrzanych (nietypowych) próbach dokonania zakładów bukmacherskich, w szczególności otrzymywane przez zawodników żółte i czerwone kartki." Mogło dojść do przestępstw określonych zarówno w Ustawie o sporcie jak i Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.Przeczytaj, co po meczu ze Śląskiem mówili piłkarze i trener Arki GdyniaOficjalnie sezon 2018/19 zakończyła Gala Ekstraklasy, ale nie wszyscy mogą mówić o końcu rozgrywek. Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej bliżej przyjrzy się meczowi ostatniej kolejki Śląsk Wrocław - Arka Gdynia, w którym gospodarze wygrali 4:0. W tej sprawie będzie współpracował z Komendą Główna Policji oraz legalnie działającymi w Polsce firmami bukmacherskimi.

Przypomnijmy, że Arka mecz we Wrocławiu przegrała 0:4, a kończyła grę w "10". W 5. i 39. minucie żółte kartki otrzymał Adam Deja, co skończyło się czerwoną kartką. Ponadto sędzia Daniel Stefański ukarał żółtymi kartkami: Augusto ze Śląska w 6. minucie oraz dwóch kolejnych piłkarzy żółto-niebieskich: Lukę Zarandię w 44. minucie oraz wprowadzonego na boisko po przerwie Gorana Cvijanovicia w 70. minucie.

Śląsk Wrocław - Arka Gdynia 4:0. Przeczytaj relację oraz wystaw oceny piłkarzom i trenerowiKOMUNIKAT PZPN
treść oryginalna

Adam Gilarski, Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej, wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z informacjami o podejrzanych (nietypowych) próbach dokonania zakładów bukmacherskich na zdarzenia meczowe, w trakcie spotkanie LOTTO Ekstraklasy pomiędzy drużynami Śląska Wrocław oraz Arki Gdynia w dniu 18 maja 2019 roku, w szczególności otrzymywane przez zawodników żółte i czerwone kartki.

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN w powyższej sprawie współpracuje z Komendą Główna Policji oraz legalnie działającymi w Polsce firmami bukmacherskimi, celem wyjaśnienia okoliczności, mogących stanowić przestępstwa, o których mowa w art. 46-47 ustawy o sporcie oraz przewinienia dyscyplinarne match-fixingu, o których mowa w art. 107 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.


Przypomnijmy, że w myśl art 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach w nim określonych, ponoszą: członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, menedżerowie ds. piłkarzy, obserwatorzy, delegaci, oraz działacze piłkarscy.

Natomiast art 4. głosi, że: "Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców.

Za złamanie regulaminu kary zaczynają się od 5 tys. zł aż do wykluczenia z PZPN.

Regulamin Dyscyplinarny PZPN
Art. 107 Zakłady bukmacherskie

Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą wymierza się kary:
a) kara pieniężna od 5.000 zł
b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji
d) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów
e) wykluczenie z PZPN.


Natomiast Ustawa o sporcie pozwala na karanie osób, które nie są członkami PZPN, a dopuściły się czynów zabronionych w związku z zawodami sportowymi oraz udziale w zakładach wzajemnych. Tutaj sankcje to grzywny lub pozbawienie wolności w zależności od przewinienia od 3 miesięcy nawet do 10 lat.

Ustawa o sporcie
Rozdział 10. Przepisy karne

Art. 46. Odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy
1. Kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę lub udziela takiej korzyści albo jej obietnicy lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 47. Odpowiedzialność karna posiadającego wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego za udział w zakładach wzajemnych
Kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego w art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

jag.