Szkoła pracuje, klasa nie. Co z zasiłkiem?

28 października 2020, 14:30
Wioletta Kakowska-Mehring

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na ogólnych zasadach m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. A co w sytuacji, jeśli tylko jedna klasa lub grupa jest na kwarantannie, a nie cała placówka? - pytają rodzice.Gdy placówka opiekuńcza dla maluchów czy edukacyjna dla dzieci młodszych jest zamknięta, wiadomo, że można skorzystać z zasiłku opiekuńczego na tzw. zasadach ogólnych. Kiedy dzieci z rodzicami są na kwarantannie, też sprawa jest jasna. Jednak co zrobić, gdy placówka działa i wyłączone są tylko poszczególne grupy czy klasy? Co zrobić, gdy na kwarantannie jest dziecko, a rodzice jako domownicy już nie, bo takie decyzje coraz częściej wydaje sanepid? Czy można korzystać z zasiłku na zasadach ogólnych? - pytają nasi czytelnicy.

- Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli sanepid zdecyduje o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Taka konieczność jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego ZUS-u.
W skrócie - gdy cała placówka nie pracuje, to opiekun korzysta z uprawnień na dziecko zdrowe, a gdy kwarantannę nałożono tylko na poszczególne grupy w placówce, to korzysta z uprawnień na dziecko chore.

Szkoła zamknięta? Jest jeszcze zasiłek na zasadach ogólnych- Jeśli ktoś sprawuje opiekę nad dzieckiem i chce otrzymać zasiłek opiekuńczy, powinien złożyć wniosek na druku Z-15A. Odpowiednie dane o skierowaniu na kwarantannę lub o objęciu izolacją domową ZUS samodzielnie pozyskuje z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są te informacje. ZUS będzie też przekazywać je pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na tej podstawie płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe i zasiłek opiekuńczy. Ubezpieczony otrzyma także informację o kwarantannie lub izolacji na swój profil na PUE ZUS - dodaje Krzysztof Cieszyński.