UE pyta młodzież o problemy. Powstanie "Gwarancja dla dzieci"

27 października 2020, 18:30
ws

Ochrona praw oraz równe szanse rozwoju i możliwości wykorzystania potencjału dla dzieci i młodzieży - to główne założenia, które mają zbudować "Strategię" i "Gwarancję dla dzieci" tworzoną przez Komisję Europejską. UE oddaje jednak głos nastolatkom, dokumenty powstają w konsultacji z nimi. Międzynarodowa ankieta ma też gdyński akcent.- Coś chcielibyście zmienić w swoim otoczeniu? - UE pyta dzieci i młodzież od 11 do 17 lat.
Ruszyła internetowa ankieta, która pozwoli zdiagnozować problemy i potrzeby dzieci oraz nastolatków. Na podstawie jej wyników powstanie unijna "Strategia na rzecz praw dziecka" oraz "Gwarancja dla dzieci".

Co ciekawe, międzynarodowa ankieta ma swój gdyński akcent. W jej tworzeniu brał udział młodzieżowy radny z Gdyni. Oskar Koziński uczestniczył w konsultacjach, podczas których przygotowywano całe badanie.

Ankieta w większości składa się z pytań zamkniętych i dotyczy szeroko pojętej codzienności: samopoczucia, sytuacji w domu i szkole, zauważanych problemów, zagrożeń, zainteresowań, przemyśleń i oczekiwań wobec otoczenia. Odpowiedzi pozwolą na wskazanie tych obszarów, w których dzieci potrzebują silniejszego wsparcia i zmian.

Międzynarodowa ankieta jest dostępna w kilkunastu językach, w tym także w języku polskim.

Po co konsultacje z młodzieżą?Komisja Europejska pracuje nad dwoma bardzo ważnymi tematami dotyczącymi dzieci:
  1. Strategią, jak Unia Europejska i państwa należące do Unii mogą chronić prawa dziecka. Dzieci mają wiele praw, które są określone w Konwencji o prawach dziecka. Celem tworzonej Strategii jest zadbanie o to, aby prawa wszystkich dzieci były respektowane. Strategia zostanie zaprezentowana na początku 2021 roku.
  2. Gwarancją dla dzieci - inicjatywą, której celem jest zapewnienie każdemu dziecku w UE dostępu do potrzebnych usług, tak aby wszyscy najmłodsi mieli równe szanse rozwoju i możliwości wykorzystania swojego potencjału.

ws