Zmiany w ulgach za pobyt w gdańskich żłobkach

25 listopada 2021, 13:00
ws
Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku. Więcej zdjęć (1)

Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku.

mat. prasowe

Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku.

mat. prasowe

Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę określającą wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków. Od nowego roku szykują się zmiany - przyjęto możliwość 50 proc. zniżki oraz całkowitego zwolnienia z tych opłat.Potrzebujesz opieki dla malucha? Sprawdź, jakie prywatne i publiczne żłobki są w Trójmieście


Obecnie podstawowa kwota płacona przez rodziców za pobyt dziecka wynosi 517 zł. Jest to 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy i pozostanie ona w tej samej wysokości do momentu jego zmiany. Dodatkowo wnoszona jest opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dzień.

Czytaj też: Pierwsze tygodnie w żłobku. "Adaptacja dziecka może trwać nawet do 3 miesięcy"

Zmiany w opłatachRada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 r.

Utrzymano opłatę podstawową za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.

W nowym roku kalendarzowym rodzice będą mogli korzystać ze zniżek, które wynosić będą 50 proc. opłaty za pobyt dziecka w żłobku, na dziecko:
  • na które pobierany jest zasiłek rodzinny,
  • z rodziny wielodzietnej,
  • którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia albo do 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, albo do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj też: Nowe przedszkola i żłobki w Trójmieście. Gdzie znaleźć opiekę dla dziecka?

Możliwe będzie także całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt w żłobku dzieci:
  • z niepełnosprawnością,
  • wychowywanych przez rodzica skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku do domu samotnej matki lub do innej specjalistycznej placówki, który w okresie pozostawania bez pracy zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,
  • objętych opieką przez rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą.

Dodatkowo określona została maksymalna kwota, która będzie mogła być pobierana za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 0,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. W nowym roku opłata za wyżywienie będzie ulegała sukcesywnemu wzrostowi do kwoty nieprzekraczającej 9 zł za dzień, co wiąże się z postępującym procesem inflacji. Wprowadzono również możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie dzieci, których rodzice dostarczać będą własne posiłki ze względu na indywidualną, wysokospecjalistyczną dietę leczniczą.
Twoje dziecko korzysta z opieki w żłobku:
23%

miejskim

52%

prywatnym

25%

nie korzysta ze żłobka

zakończona

łącznie głosów: 166

ws

Opinie wybrane


wszystkie opinie (22)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.