stat

Znów zmiany w becikowym

7 listopada 2012 (artykuł sprzed 7 lat)
emi

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 2013 r. becikowe w wysokości 1000 zł dostaną tylko ci, których miesięczny dochód nie przekracza 1922 zł na osobę.Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza tzw. kryterium dochodowe przy przyznawaniu becikowego (obecnie przysługuje ono matce, ojcu lub opiekunowi dziecka niezależnie od wysokości dochodów).

Według nowych przepisów, od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.

Zmiana w przepisach dotyczących becikowego to realizacja postulatu z expose premiera, który zapowiadał, że będzie ono przysługiwać rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys. zł.

Jak podaje PAP, Rządowe Centrum Legislacji zwróciło uwagę, że takie rozwiązanie może być sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej, ponieważ byłoby najbardziej korzystne dla rodzin wychowujących jedno dziecko. Dlatego nowela zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę.

Według obliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prawo do becikowego utraci ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach. Da to ok. 39 mln zł oszczędności, które mają zostać przeznaczone na podwyższenie kryteriów dochodowych i zasiłków przyznawanych rodzinom co miesiąc.
Twoim zdaniem becikowe powinno:
66%

przysługiwać każdemu, bez względu na dochody

34%

być przydzielane tylko tym, którzy są w potrzebie

zakończona

łącznie głosów: 396

emi