Odpowiadasz na:

Re: Rzecz o pieskach

Tak na gruncie przepisów karnych. Większość ludzi nie wie, że:

1. W razie pogryzienia człowieka przez psa, którego właściciela da się ustalić - kodeks karny:

Art....
Tak na gruncie przepisów karnych. Większość ludzi nie wie, że:

1. W razie pogryzienia człowieka przez psa, którego właściciela da się ustalić - kodeks karny:

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Kodeks wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Pogryzienie psa przez innego psa - kodeks cywilny :

http://forumprawne.org/prawo-cywilne/94373-pogryzienie-psa-przez-innego-psa.html
rozwiń

13 lat temu Ponury
  • Polityka prywatności