Odpowiadasz na:


Można odebrać mieszkanie z uwagami (wypisuje się wszystkie niedoróbki i niedociągnięcia), które Hossa w ciągu 14 dni uznaje za zasadne lub nie. Po uznaniu za zasadne mają 30 dni na...

Można odebrać mieszkanie z uwagami (wypisuje się wszystkie niedoróbki i niedociągnięcia), które Hossa w ciągu 14 dni uznaje za zasadne lub nie. Po uznaniu za zasadne mają 30 dni na usunięcie usterki. Uznanie zasadności zgłoszonej uwagi następuje od razu na miejscu przy odbiorze. Czyli max. 30 dni od odbioru Hossa zobowiązana jest usunąć zgłoszone wady. Można też nie odebrać mieszkania dopóki deweloper nie usunie wszystkich zgłoszonych wad.
rozwiń

2 lata temu ~Paweł
  • Polityka prywatności