Odpowiadasz na:

Skoro na forum trzeba bardzo uważać, żeby nie urazić dumy prezesa tego Terminala z pomarańczowym tłem w logo i "nie naruszyć dób osobistych kadry kierowniczej oraz nie naruszyć dobrego imienia... Skoro na forum trzeba bardzo uważać, żeby nie urazić dumy prezesa tego Terminala z pomarańczowym tłem w logo i "nie naruszyć dób osobistych kadry kierowniczej oraz nie naruszyć dobrego imienia firmy", w tym wpisie ograniczę się może jedynie do punktu 4 Kodeksu Etyki Biznesowej, obowiązującego ponoć we wszystkich terminalach ICTSI z siedzibą na Filipinach (podpisanego przez właściciela). Poniżej ten zapis, który polecam i pracownikom i Zarządowi - całość Kodeksu na stronie głównej Terminala, w pierwszej zakładce od lewej.
"4. Relacje pracownicze
ICTSI ceni różnorodność w miejscu pracy i uważa swoich pracowników za największy atut
przedsiębiorstwa. Staramy się utrzymywać uczciwe, harmonijne i pełne szacunku środowisko
pracy, w którym z szacunkiem traktuje się wszystkich pracowników oraz indywidualne
różnice między nimi. ICTSI surowo zabrania jakichkolwiek form dyskryminacji, w tym ze
względu na rasę, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność lub ciążę. Żadne formy szykanowania
oraz nieprofesjonalnego lub nieodpowiedniego zachowania w pracy nie będą tolerowane.
Tam, gdzie ma to zastosowanie przestrzegane będą również dodatkowe wymogi lokalne."
rozwiń

2 lata temu docent585
  • Polityka prywatności