Odpowiadasz na:

Właśnie otrzymałem pismo z PIP, które stanowi odpowiedź na moje zgłoszenie dotyczące faktu, iż w BCT dochodzi do nieprawidłowości w zakresie podległości służbowej Inspektora BHP w tej firmie. I... Właśnie otrzymałem pismo z PIP, które stanowi odpowiedź na moje zgłoszenie dotyczące faktu, iż w BCT dochodzi do nieprawidłowości w zakresie podległości służbowej Inspektora BHP w tej firmie. I okazuje się, że zgodnie z tym co uparcie od lat twierdzę, BCT nie stosuje się do określonych przepisów i zasad. Oto fragment pisma z PIP :
"W związku z Pana wnioskiem z 19.06.2018r., ............., dotyczącym przeprowadzenia kontroli w BCT Sp. z o.o. informuję, że wszczęto czynności kontrolne w w/w zakładzie, w zakresie wskazanym przez Pana w treści pisma..........
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowości, Inspektor Pracy zastosował dostępne środki prawne, mające na celu dostosowanie stanu prawnego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa ..........."

I co ? Dalej pan prezes i jego prawnicy będą twierdzić, że w BCT wszystko było i jest w najlepszym porządku ? Nie wstyd im, że osoba postronna musi im pilnować porządku w firmie ?

Cała treść pisma z PIP, którego fragment zacytowałem powyżej, jest do wglądu dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych (np. pracą tam) i/lub dla wszystkich niedowiarków.

P.S.
Panie prezesie, chyba należałoby jeszcze dokonać zmian na stronie głównej BCT (w zakładce kontakt).
rozwiń

2 lata temu ~
  • Polityka prywatności