Odpowiadasz na:

Zbiera się, zbiera - tym razem postępowanie wyjaśniające wobec BCT wszczął Prezes UODO. Zbiera się, zbiera - tym razem postępowanie wyjaśniające wobec BCT wszczął Prezes UODO.

1 rok temu ~
  • Polityka prywatności