Odpowiadasz na:

Znowu pojawiły się oferty pracy w BCT - potencjalni chętni zrobią jak zechcą ale radziłbym się dobrze zastanowić nad podjęciem tam pracy.
Dwa z wielu - nie pozostawiających złudzeń -...
Znowu pojawiły się oferty pracy w BCT - potencjalni chętni zrobią jak zechcą ale radziłbym się dobrze zastanowić nad podjęciem tam pracy.
Dwa z wielu - nie pozostawiających złudzeń - fragmentów uzasadnienia do wyroku sądu w sprawie o mobbing :

„Przedkładając powyższe rozważania na kanwę ustalonego stanu faktycznego stwierdzić należy, że powódka ..... doznała w zakładzie pracy działań o charakterze mobbingowym".
"Pracodawca nadal zatrudnia ......... , która pomimo faktu, że z kierowanego przez nią działu odchodzą pracownicy z uwagi na jej niedopuszczalne zachowanie nie podjął w stosunku do tego pracownika żadnych konsekwencji, uznając raczej, że problemem są pracownicy skarżący się”.

Tak to właśnie tam wygląda.
rozwiń

1 rok temu ~
  • Polityka prywatności