Odpowiadasz na:

Niby w polskim kodeksie karnym nie ma wprost określonego przestępstwa mobbingu. No i fakt, wprost nie ma w kk słowa mobbing i dlatego wielu mobberów unika odpowiedzialności karnej. Zwróćcie jednak... Niby w polskim kodeksie karnym nie ma wprost określonego przestępstwa mobbingu. No i fakt, wprost nie ma w kk słowa mobbing i dlatego wielu mobberów unika odpowiedzialności karnej. Zwróćcie jednak drodzy Państwo uwagę na wyrok Sądu Najwyższego sprzed dwóch lat, który chyba nieco zaburzy spokój mobberów i prokuratorów umarzających do tej pory sprawy (poniżej fragment wyroku SN o sygn. akt : WA 18/16 z 17.01.2017r.) :
Przestępstwo z art. 218 § 1a k.k., tj. mobbing, polega na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego przez osobę wykonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych."
rozwiń

10 miesięcy temu ~
  • Polityka prywatności