Odpowiadasz na:

różne stawki przypisane członkom za wieczyste tej samej działki

P. główna księgowa (LWSM Wrzeszcz) nie radzi sobie z matematyką. Od kilkunastu lat do roku 2017 {po interwencji zwrócono nadpłaty od stycznia 2017) naliczała różne stawki za wieczyste użytkowanie... P. główna księgowa (LWSM Wrzeszcz) nie radzi sobie z matematyką. Od kilkunastu lat do roku 2017 {po interwencji zwrócono nadpłaty od stycznia 2017) naliczała różne stawki za wieczyste użytkowanie działki 226101_1.0028. 9/10 Posiadacze garaży zad.IV płacili za m2
50% stawki naliczanej posiadaczom garażom zad. V. Np, rok 2016 - zad.IV 0,28 m2, zad. V - 0,54 m2. Mimo, że posiadamy liczniki poboru wody posiadające atesty o ±2% uchybu a norma PN-EN 14154 obowiązująca od 07.01.2007 r.opracowana na postawie dyrektywy MID2004/22 określa błąd gtaniczny mierników ± 5% (należy podjąć interwencję) nalicza się nam uchyb np rok 2017 -6,35% rok 2014r -14%. Wszystkie te decyzje są podejmowane przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej. Na kilkanaście pism skierowanych przez dwa lata zarówno Zarządu jak i RN nie otrzymałam wyjaśnień. Jedno pismo RN zawierało informację, że po wnikliwej analizie pism nie wymagają wyjaśnień ze strony Przewodniczącego RN. Te i wiele innych problemów nie doczekało się analizy i wyjaśnień
rozwiń

1 rok temu ~mmm,21
  • Polityka prywatności