Szkoła nie naucza zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji. Pomimo braku niezbędnej wiedzy dzieci zdają do wyższych klas. Szkoła wprowadza w błąd rodziców co do poziomu wiedzy ich dzieci. Dopiero niezależne sprawdzenie wiedzy weryfikuje faktyczny stan rzeczy, który jest wysoce niepokojący. Braki w wiedzy wielu dzieci z tej szkoły są bardzo duże. Co więcej, dzieci nie potrafią zdawać testów w zakreślonych ramach czasowych. Szkoła po prostu do tego nie przygotowuje. Zdecydowanie nie polecam.