Masz pieniądze-skończysz studia.

Poziom nauczania z roku na rok pozostawia wiele do życzenia. Liczba godzin dydaktycznych jest skracana a czesne mimo tego wzrasta rok w rok "zgodnie z inflacją". Nie wybierasz sobie fakultetów bo wyboru nie ma, odgórnie zapisujesz się na wszystkie fakultety, czyli całe 3 jakie przewiduje oferta. Bloki specjalizacyjne to samo, brak miejsc i walka o warunkowy zapis, w rezultacie jesteś zmuszony zapisać się na semestr zajęć bloku, który w ogóle cię nie interesuje. Sprawa ostatnia, brak ludzkiego podejścia do studenta, władze uczelni zresztą psychologowie początkowo robią dobrą minę do złej gry żeby następnie machać przed oczami regulaminem szkoły. Każdemu zainteresowanemu szkołą polecam albo zapoznać się z regulaminem albo dysponować osobną gażą pieniędzy żeby móc płacić, płacić jeszcze raz im płacić i studiować.
popieram tę opinię 3 nie zgadzam się z tą opinią 6
Odwoływanie się do standardu, którym jest regulamin szkoły to bardzo dobra praktyka. Moim zdaniem problem byłby wtedy, gdyby sprawy były regulowane na podstawie arbitralnych decyzji dziekana. Jeśli chodzi o zapisywanie się na zajęcia i fakultety, to proszę wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, w odróżnieniu od uczelni państwowych uczelnia prywatna nie może pozwolić sobie na zatrudnianie dziesiątek pracowników. Jednocześnie SWPS, choć oferując ograniczoną liczbę miejsc na specjalnościach, to gwarantuje, że zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Uczelnia bardzo ostrożnie gospodaruje własnymi zasobami i między innymi dlatego tak świetnie radzi sobie w polskim systemie edukacji i sytuacji "na rynku" (zmniejszenie liczby studentów, brak stałej dotacji z budżetu na dydaktykę). Po drugie, wydział w Sopocie otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 1 000 000 zł w ramach nagrody za nowoczesny program dydaktyczny, który wdrażany jest od zeszłego roku akademickiego. W pierwszej edycji tego konkursu SWPS był jedną z niewielu uczelni prywatnych, które otrzymały taką nagrodę. Ponadto uzyskał jedną z najwyższych not w dyscyplinie (nauki społeczne). W tym rankingu nie było żadnej uczelni oferujących psychologię jako kierunek studiów.
popieram tę opinię 6 nie zgadzam się z tą opinią 2
Jak widać SWPS zamiast inwestować w poziom kadry, inwestuje w ludzi, którzy zajmują się marketningiem i piszą usprawiedliwienia w Internecie. Prawda jest taka, ze uczelnia ma niski poziom, wykładowców w większości słabych. Potrafią tylko wymagać od studenta. Nic od sobie nie dają. Ich kompetencje to poniżej poziomu. Stosunek do studentów okropny. Nikt im nie pomaga.
popieram tę opinię 2 nie zgadzam się z tą opinią 3