Okres studiów na SWPS był dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Miałam to szczęście, że uczyli mnie wykładowcy, którzy uwrażliwiali mnie na różne dziedziny i aspekty psychologii. Dzięki nim stałam się bardziej uważna, otwarta, świadoma etc. Studiując na SWPS miałam poczucie, że każdy student jest ważny, gdyż pracownicy uczelni, z pełnym zaangażowaniem i z uśmiechem na twarzy codziennie udzielali pomocy, wsparcia i rad studentom, dając im możliwość wybrania najlepszej ścieżki rozwoju.
Fundament wiedzy, którą otrzymałam, dał mi możliwość przejścia z teorii w praktykę. Do dziś, już jako absolwentka, jestem częstym uczestnikiem spotkań, wykładów i warsztatów oferowanych przez SWPS. Sama również jestem zapraszana do poprowadzenia warsztatów lub wykładów z dziedziny, w której się specjalizuje. SWPS jest jedyną uczelnią, która utrzymuje kontakt ze swoimi absolwentami i jest zainteresowana dalszym rozwojem swoich podopiecznych.