Z przyczyn losowych mam do odstąpienia 2 bilety na w/w operę 9 rząd,bilety po 85 zł. tel.500-234-611