Budżet Obywatelski Wzgórze Mickiewicza 2014

Głosowanie w pilotażowym projekcie Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku trwa od godz. 00:01 10 lutego do godz. 23:59 23 lutego. Wystarczy kilka kliknięć by nasze osiedle stało się piękniejsze !

Projekty naszego osiedla:

Okręg konsultacyjny nr III Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki
Nr 40 Opracowanie dokumentacji Parku na Zboczu Doliny Siedleckiej Etap I wykonanie projektu budowlanego.
Nr 27 Remont chodników wzdłuż ul. Wojskiego i ul. Filomatów tj. od skrzyżowania z ul. Jacka Soplicy do skrzyżowania z ul. Świtezianki na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza
Nr 6 Zagospodarowanie placu u zbiegu ul. Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy - sporządzenie dokumentacji

Okręg konsultacyjny nr II - Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.
Nr 53 Umycie i oczyszczenie z napisów ekranu akustycznego zlokalizowanego wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Łostowickiej na wysokości Osiedla Wzgórze Mickiewicza

Kto może głosować ?
Mieszkańcy Gdańska, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji (4 listopada 2013 r.) byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub byli wpisani do gdańskiego rejestru wyborców i ukończyli 16 lat.

Jak głosować ?
Wejdź na stronę http://gdansk.pl/budzet-obywatelski gdzie znajdziesz link do panelu głosowania. Podajesz w nim imię i nazwisko, numer PESEL i adres email. System prześle ci kod weryfikacyjny na adres email. Po wpisaniu kodu zobaczysz projekty ułożone według sześciu Okręgów Konsultacyjnych. Wchodzisz w wybrany okręg i wybierasz pięć projektów. Nie musi on być z twojej dzielnicy, czy osiedla. Po jego oddaniu zatwierdzasz wybór.

Jeżeli nie chcesz lub nie możesz głosować przez Internet odwiedź stacjonarny >>> Punkt Konsultacyjny. W Punkcie okazujesz jedynie dowód lub legitymację szkolną. Potrzebne będą PESEL, imię i nazwisko. Po weryfikacji danych osoba dyżurująca w Punkcie udostępni ci komputer do oddania głosu oraz udzieli niezbędnej pomocy.

Punkty konsultacyjne: Trzy Punkty Konsultacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2 (róg ulic Havla, Łostowickiej i Wilanowskiej)
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

http://www.facebook.com/RadaOsiedlaWzgorzeMickiewicza