Nic odkrywczego, dużo zmarnowanej przestrzeni, braki w opisach. Bardzo nierówne wykonanie eksponatów. Warto pójść jeśli ktoś nie wie nic o drugiej wojnie, w innym wypadku to strata czasu. Dla mnie duży zawód