Rekrutuję na szkolenie z zarządzania projektami osoby, które chcą rozwijać się zawodowo i zwiększać swoja atrakcyjność na rynku pracy. Zapraszam na kurs dofinansowany ze środków unijnych ze zwinnej metodyki zarządzania Agile PM Foundation.
kryteria:
- osoba pracująca
- bez wyższego wykształcenia
Termin: 08-09.05.2021r./23.05.2021r. (3 dni)
Egzamin: międzynarodowa certyfikacja APMG
Forma: szkolenie zdalne on-line
Kwota: 540 zł wkład własny Uczestnika (koszt rynkowy bez dofinansowania 2 600 zł)

Zapraszam do kontaktu wszystkie zainteresowane szkoleniem osoby: jpeszkowska@trigonum.pl / tel. 664 001 427