Koniecznie jest potrzebna druga brama wyjazdowa z Osiedla - Kamienice Malczewskiego 2. Natęźenie ruchu samochodowego a tym samym i hałasu pomiędzy blokami 5,7,17,19 znacząco wzrosło po oddaniu kolejnych budynków na Osiedlu. Bezwzględnie konieczna jest druga brama wyjazdowa z osiedla w kierunku ul. Malczewskiego.