ogólnie dramat

na pozwolenie na budowę czeka się miesiącami, podczas gdy powinno być wydane w ciągu 2 miesięcy, łatwiej i szybciej inwestycję podzielić tak, by można było przepchnąć ją przez urząd zgłoszeniem.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
może skarga, albo ponaglenie coś pomoże i wreszcie usprawnią system wydawania zezwoleń...kiedyś tak nie było...
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0