15 In Out Festival 2022 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

15 In Out Festival 2022 Opinie (1)

IN OUT Festival jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia organizowanym od 2005 roku. W 2022 tematem konkursu i festiwalu jest design. Celem 15. edycji jest przyjrzenie się czym jest design dla twórców wizualnych, a czym wideo i filmy dla twórców zajmujących się designem.

Jak zmienia się funkcja designu w polu oddziaływania nowych mediów? Czy i w jaki sposób strategie designu funkcjonują w zetknięciu z innymi mediami? W ramach Festiwalu organizowany jest otwarty, międzynarodowy konkurs na krótkie formy eksperymentalne.

Podczas tegorocznego przeglądu wręczymy nagrody:
I nagroda: 6 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.
II nagroda: 5 000 PLN ufundowana przez CSW ŁAŹNIA
III nagroda: 4 000 PLN im. prof. Witosława Czerwonki ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku
Oprócz nagród finansowych przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe.
Program:

03.12.2022


12.00 Otwarcie Festiwalu
12.15 - 13.00 przegląd prac konkursowych (45 minut)
Aleksandra Sarna, Fälla Snara/Dom Depot 2.0, 00:03:01
Vitalii Shupiliak, Hot screen, 00:06:51
Thorsten Fleisch, Deep Learning Death, 00:15:51
Ilya Martynov, HUMAN DEATH, 00:05:36
S4RA, privacy-GrDN.info, 00:08:00
Noel Molloy, Walk the Dog, 00:05:22
13.15 Spotkanie z artystkami i artystą: Aleksandra Sarna, Vitalii Shupliak, S4R4
Prowadzenie: Ewa Chudecka
16.30 - 17.15 II przegląd prac konkursowych (48 minut)
Danila Lipatov, OVERWHELMING ATTRACTION, 00:07:47
Sarah Lasley, How I Choose to Spend the Remainder of my Birthing Years, 00:05:49
Anna Nowakowska, Lu Rong, 00:01:56
Joe Cimino, When Light Takes Form, 00:17:31
Pablo-Martín Córdoba, Postdigital Flipbook, 00:04:40
Chunju Yu, A Soul of 73 GB, 00:10:07
17.15 Spotkanie z artystami i artystką: Danila Lipatov, Anna Nowakowska, Chunju Yu
Prowadzenie: Ewa Chudecka

04.12.2022

10.00 - 10.45 III przegląd prac konkursowych (45 minut)
Joseph Ayerle, Surviving The Purple Prophecy, 00:01:15
Weronika Nowacka, Coffee coffee coffee, 00:01:10
Ksawery Kirklewski, Symphony in Acid, 00:05:36
Iwona Pasińska, Zielnik, 00:13:22
Mauricio Sanhueza, Labyrinth, 00:06:01
Laure Catugier, Split, 00:06:21
Alicja Gaszta, What Does Design mean to You?, 00:04:51
Justyna Grodecka, Copyright © Justyna Grodecka, 00:05:46
10.45 Spotkanie z artystkami i artystami: Joseph Ayerle, Laure Catugier, Alicja Gaszta, Justyna Grodecka, Iwona Pasińska.
12.00 Oprowadzanie po wystawie z udziałem artysty
Wojciech Zamiara, Ty pójdziesz górą a ja doliną w CSW Łaźnia 2, Nowy Port
16.30 - 17.45 Obraz ruchomy/ ., Relacje obrazu ruchomego z innymi dyscyplinami sztuki. Podsumowanie 15 edycji międzynarodowego festiwalu IN OUT: wybór najciekawszych prac wraz z udziałem kuratorów i osób zaangażowanych w realizację festiwalu m.in. Joanny Charchan, Małgorzaty Zwolickiej, Michała Brzezińskiego, Krzysztofa Kornackiego, Piotra Morawskiego i Jolanty Woszczenko.
18.00 Gala wręczania nagród i pokaz nagrodzonych prac.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Partnerzy: Miasto Gdańsk, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Patroni: Goethe Institut, Ekrany, Notes Na 6 Tygodni, Magazyn Szum, Prestiż Magazyn Trójmiejski, Linia, Trojmiasto.pl
www.laznia.pl
___

Programme:
03.12.2022
12.00 PM Festivals opening
12.15 PM1.00 PM Review of competition films block I (45 minutes)
Aleksandra Sarna, Fälla Snara/Dom Depot 2.0, 00:03:01
Vitalii Shupiliak, Hot screen, 00:06:51
Thorsten Fleisch, Deep Learning Death, 00:15:51
Ilya Martynov, HUMAN DEATH, 00:05:36
S4RA, privacy-GrDN.info, 00:08:00
Noel Molloy, Walk the Dog, 00:05:22
1.15 PM Discussion with the artists: Aleksandra Sarna, Vitalii Shupliak, S4R4
Host: Ewa Chudecka
4.30 PM5.15 PM Review of competition films Block II (48 minutes)
Danila Lipatov, OVERWHELMING ATTRACTION, 00:07:47
Sarah Lasley, How I Choose to Spend the Remainder of my Birthing Years, 00:05:49
Anna Nowakowska, Lu Rong, 00:01:56
Joe Cimino, When Light Takes Form, 00:17:31
Pablo-Martín Córdoba, Postdigital Flipbook, 00:04:40
Chunju Yu, A Soul of 73GB, 00:10:07
5.15 PM Discussion with the artists: Danila Lipatov, Anna Nowakowska, Chunju Yu
Host: Ewa Chudecka
04.12.2022
10.00 AM10.45 AM Review of competition films Block III (45 minutes)
Joseph Ayerle, Surviving The Purple Prophecy, 00:01:15
Weronika Nowacka, Coffee coffee coffee, 00:01:10
Ksawery Kirklewski, Symphony in Acid, 00:05:36
Iwona Pasińska, Zielnik, 00:13:22
Mauricio Sanhueza, Labyrinth, 00:06:01
Laure Catugier, Split, 00:06:21
Alicja Gaszta, What Does Design mean to You?, 00:04:51
Justyna Grodecka, Copyright © Justyna Grodecka, 00:05:46
10.45 AM Discussion with the artists: Joseph Ayerle, Laure Catugier, Alicja Gaszta, Justyna Grodecka, Iwona Pasińska.
12.00 PM Exhibition guide with artist
Wojciech Zamiara, You will go up and I will go down the valley CCA ŁAŹNIA 2, Nowy Port
4.30 PM5.45 PM Moving image/ ., Relations of moving images with other art disciplines. Summary of 15. editions of IN OUT Festival: selection of the most interesting films with curators and others involved in organisation of the festival including Joanna Charchan, Małgorzata Zwolicka, Michał Brzeziński, Krzysztof Kornacki, Piotr Morawski i Jolanta Woszczenko.
6.00 PM Award ceremony with screening of awarded films
www.laznia.pl