46 Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan Kwidzyn Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

46 Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan Opinie (14)

Jest nam niezmiernie miło powiadomić wszystkich uczestników, że jesienny Harpagan 46 odbędzie się w Kwidzynie. W swojej historii Ekstremalny Rajd na Orientację odbył się tam tylko raz, w 2001 roku. Wówczas, na XXII edycji wzięło udział 436 piechurów, 203 rowerzystów oraz 16 kajakarzy. W najbliższej edycji nie będzie trasy kajakowej, jednak sporo nowości zapowiada się na trasach pieszych oraz rowerowych.

Zobacz relację filmową z poprzedniej edycji

CELE RAJDU:
-sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
-wyłonienie osób godnych miana HARPAGANA w marszu i rowerowej jeździe na orientację,
-popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
-upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju,
-wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
-praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
-ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Pomorskiej.

NAZWA RAJDU: Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-46

TERMIN I MIEJSCE:
Rajd odbędzie się w dniach 18-20 października 2013 roku z bazą, z startem i metą w Kwidzynie (Województwo Pomorskie)

ORGANIZATOR:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku,
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
tel. +48-606-210-024;
e-mail: harpagan@harpagan.pl
Internet www.harpagan.pl

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Rajd organizowany jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Komitet Organizacyjny Rajdu:

Kierownik Rajdu: Karol Kalsztein, harpagan@harpagan.pl
Sędzia Główny: Julita Linowska sedzia@harpagan.pl
Biuro Rajdu: Karina Kurek, biuro@harpagan.pl
Rzecznik Prasowy: rzecznik@harpagan.pl
Marketing: marketing@harpagan.pl
Wolontariat: wolontariat@harpagan.pl
Administrator strony www admin@harpagan.pl

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu ERnO HARPAGAN-46 zostanie podana w pierwszej połowie września.

UCZESTNICTWO:

Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby:

-Które ukończyły 18 lat.
-Osoby niepełnoletnie w przedziale wieku 12-18 lat mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
-Osoby niepełnoletnie w wieku do 12 lat mogą startować tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego na dystansie TP10 HARPUŚ.
-Formularz "Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej" można pobrać ze strony Rajdu z działu ""Pliki do pobrania""
-Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu "Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej" własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

TRASA PIESZA 10 km (TP10) HARPUŚ: 10 km w 4 godziny, charakterystyka trasy: 1 pętla 10 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

TRASA PIESZA 25 km (TP25): 25 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

TRASA PIESZA 50 km (TP50): 50 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

TRASA PIESZA 100 km (TP100): 100 km w 24 godziny, charakterystyka trasy: 2 pętle po 50 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa. Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

TRASA ROWEROWA 50 km (TR50): 50 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 50 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

TRASA ROWEROWA 100 km (TR100): 100 km w 9 godzin, charakterystyka trasy: 100 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

TRASA ROWEROWA 200 km (TR200): 200 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 200 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

TRASA MIESZANA (TM150): 50 km pieszo + 100 km rowerem w 18 godzin, charakterystyka trasy 1 pętla 50 km pieszo - kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, następnie 100 km rowerem - kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf. Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

We wszystkich kategoriach:
-klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć K- kobiety, M- mężczyźni,
-każdy uczestnik ma swój numer startowy,
-dozwolone jest poruszanie się po trasie w grupach,
-organizator nie zapewnia sprzętu startowego (buty, rowery itp. itd.).

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
Zasady współzawodnictwa opisane są w Zasadach współzawodnictwa w Rajdzie. Są one integralną częścią Regulaminu i można znaleźć je poniżej Regulaminu

SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT

Na wszystkich trasach (oprócz TP10 HARPUŚ) stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident.

Na trasie TP 10 HARPUŚ stosowany będzie tradycyjny sposób potwierdzania punktów kontrolnych w postaci papierowych kart startowych.

Uczestnicy nie posiadający własnych kart SPORTident, podczas rejestracji w Biurze Rajdu (obsługa SPORTIdent) będą musieli wpłacić kaucję wraz z opłatą za wypożyczenie karty SI w wysokości 60 zł (50 zł kaucja + 10 zł opłata za wypożyczenie). Kaucja (50 zł) będzie zwracana w biurze po oddaniu karty SI.

Kaucji ani opłaty za wypożyczenie nie należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Organizatora!

Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10.

MAPY:

Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym
trasy piesze TP10 HARPUŚ, skala 1:10000,
trasy piesze TP25, skala 1:25000,
trasy piesze TP50, TP100, skala 1:50000,
trasy rowerowe TR50, skala 1:50000,
trasy rowerowe TR100, TR200, skala 1:100000,
trasa mieszana TM150, skala 1:50000 (etap pieszy), 1:100000 (etap rowerowy).

OPŁATY STARTOWE:Pelen regulamin i program imprezy

Zgłoś się na 46 edycję Harpagana !

Czytaj także