86. Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

86. Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego

Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego oraz Europejskie Centrum Solidarności serdecznie zapraszają na 86 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego będący dyskusją o książce Andrzeja Zarębskiego pt. "Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania" wydanej przez wydawnictwo Agora.

Nasze zaproszenie przyjęli: Jacek Merkel, który opowie o okolicznościach powstania książki, Władysław (Adzik) Zawistowski, który opowie o książce i przeczyta jej fragmenty oraz Andrzej Kasperek, który spotkanie poprowadzi.

Wydarzenie będzie również transmitowane on-line na stronie www.gdansk.pl oraz na profilach Facebook: Fundacji im. Arkadiusza Rybickiego i Europejskiego Centrum Solidarności.

Partnerem wydarzenia jest portal Gdansk.pl i wydawnictwo Agora.

Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu książki. Można ją również zakupić poprzez stronę wydawnictwa.

O książce:
"Czasy były podwójnie szybkie. Pogotowia strajkowe, nieustanne prowokacje władzy, puste półki w sklepach. Czuło się, że w najściślejszym kierownictwie PZPR coś dojrzewa. I dojrzało. I teraz, po czterdziestu jeden latach, wracam do tamtego czasu za sprawą książki Andrzeja. Bez szoku i zaskoczenia - pisał wiersze, świetne teksty piosenek, nigdy nie był literackim ciurą, no ale tu - dzieło".

Biogramy:
Andrzej Zarębski
- filolog polski, polityk i przedsiębiorca. Podczas studiów filologicznych na Uniwersytecie Gdańskim pracował jako redaktor naczelny "Serwisu Informacyjnego" Biura Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (BIPS). Za działalność opozycyjną po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku, gdzie spędził 354 dni. Po zwolnieniu z obozu pracował jako sprzedawca, a później dyrektor firmy budowlanej "Corina". Równocześnie był jednym z redaktorów niezależnego "Przeglądu Politycznego". W latach 1989-90 publikował w "Tygodniku Solidarność", a w 1990 r. kierował działem w "Gazecie Gdańskiej".

W 1991 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W kolejnych latach był posłem na Sejm I kadencji (1991-1993), a następnie sekretarzem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1993-1999). Po zakończeniu kadencji zajął się działalnością gospodarczą jako doradca na rynku mediów elektronicznych.

Jacek Merkel - w latach 1980 - 1990 działacz NSZZ "Solidarność". Internowany w Strzebielinku. Z Andrzejem Zarębskim przebywał w jednej celi. W latach 1989-1993 poseł na Sejm RP. W latach 1990-91 minister w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

Andrzej Kasperek
- absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim (seminarium prof. Marii Janion), pisarz, badacz literatury, działacz opozycji demokratycznej (jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, aresztowany w stanie wojennym). Od 1985 r. zajmuje się pracą nauczycielską. Nominowany do Finału Nagrody Literackiej Gdynia 2011 za książkę "Back in the DDR i inne opowiadania" (2010). Autor tomu esejów "Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie" (2013) oraz nowych opowiadań pt. "Koronczarka" (2013). W 2018 wydał "Mój płaski kraj Żuławy". Redaktor kwartalnika "Prowincja".

Jest autorem prawie stu artykułów, esejów, reportaży, recenzji i opowiadań. Ukończył Filologiczne Studia Doktoranckie na UG a w 2016 r. obronił rozprawę doktorską: "Stuka ekfrazy w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Władysław Zawistowski - poeta, dramaturg, urzędnik samorządowy. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W drugiej połowie lat 70. był związany z formacją poetycką "Nowa Prywatność". W latach 1977-91 kierownik literacki Teatru Wybrzeże. Jest jednym z założycieli Fundacji Theatrum Gedanense i organizatorów Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. Od roku 2006 pełni funkcję dyrektora Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Jest autorem wielu książek poetyckich i sztuk teatralnych, pisał także powieści, a jego teksty krytyczne i publicystyczne były drukowane w wielu gazetach i czasopismach. Wspólnie z Jerzym Limonem przekładał dramaty Szekspira ("Troilus i Kresyda", "Antoniusz i Kleopatra") i innych pisarzy elżbietańskich (Middleton, Philip Massinger, Chettle).