Aktualnie brak w repertuarze trójmiejskich teatrów

Ambona ludu - spektakl gościnny

spektakl dramatyczny
kasy:
58 551-50-40, 301-13-28
wystawia:
Teatr BOTO
czas trwania:
2 godz. (bez przerw)
w ramach wydarzenia:
Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Non-Fiction
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Ambona Ludu
Wojciech Kuczok

We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk... "Ambona Ludu", napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka - laureata "Paszportu Polityki" oraz Nagrody Literackiej "Nike", stanowi próbę wypełnienia tej luki. Wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, to jednak pretekst. W istocie idzie tu o nakreślenie obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku. A także - o podkreślenie potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań.

Reżyseria: Piotr Kruszczyński
Dramaturgia: Michał Pabian
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Paweł Dampc

Obsada: Karolina Głąb, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Magdalena Boć (gościnnie), Maria Rybarczyk, Filip Frątczak, Zbigniew Grochal, Marcin Kalisz (gościnnie), Mateusz Ławrynowicz, Aleksander Machalica, Andrzej Niemyt, Waldemar Szczepaniak, Mariusz Zaniewski oraz Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego.

Spektakl współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Temat spektaklu był rozwijany podczas zeszłorocznej rezydencji Sopot Non-Fiction w Sopocie.

Recenzja Trojmiasto.pl

Przeczytaj także