Brunon Zwarra. Z archiwum gdańskiego bówki Biblioteka Gdańska PAN Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Brunon Zwarra. Z archiwum gdańskiego bówki

Działacz społeczny i publicysta. Pisarz, który stworzył portret miasta i najpiękniejszego gdańskiego pokolenia. Przypadająca 18 października 100. rocznica urodzin Brunona Zwarry jest doskonałą okazją do zaprezentowania zgromadzonego przezeń bogatego archiwum, jakie przekazał do PAN Biblioteki Gdańskiej. Zapraszamy na wystawę o życiu i twórczości najsłynniejszego gdańskiego bówki.

Pokażemy m.in. dokumenty mówiące o przynależności B. Zwarry do organizacji i stowarzyszeń polonijnych, świadectwa z Gimnazjum Polskiego oraz Szkoły Dokształcającej Macierzy Szkolnej czy papiery potwierdzające długoletnią pracę zawodową w branży emalierskiej. Ciekawostką są pamiątki związane z klubem "Gedania", w którym pisarz przed wojną trenował i który w latach powojennych aktywnie wspierał. Warto zwrócić uwagę na zachowane oryginalne dokumenty jego ojca - Wojciecha Zwarry, działacza przedwojennej polonii gdańskiej. Zwiedzający zobaczą maszynopisy uważanych dziś za dzieła pomnikowe "Wspomnień gdańskiego bówki" i "Gdańszczan". Ekspozycję wzbogacają liczne fotografie prywatne i mapy z czasów Wolnego Miasta Gdańska, a także zdjęcia i nagrody artystyczne udostępnione przez córkę autora.

Wystawę można oglądać od 18 października do 20 grudnia 2019 roku w historycznym gmachu PAN BG, przy ul. Wałowej 15. Na otwarcie zapraszamy 18 października 2019 r. o godz. 13:00.

Autorki wystawy:
Sabina Drożdziecka
s.drożdziecka@bgpan.gda.pl
Maria Sokołowska
m.sokolowska@bgpan.gda.pl