Delegowanie. Jak rozwijać kompetencje zespołu Olivia Business Centre Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Delegowanie. Jak rozwijać kompetencje zespołu

Każdy menedżer zaradzające zespołem realizuje działania w dwóch aspektach: wpieram i wymagam. ASPEKT WYMAGAM to "stanie na straży" celów biznesowych, zasad i standardów. Związany jest ściśle z nastawieniem na wyniki.

Sprawnie zarządzający menedżer korzysta codziennie z narzędzia, jakim jest delegowanie nie tylko, aby lepiej organizować pracę swoją i zespołu, ale także, by przydzielając kolejne odpowiedzialności/ rozwijać kompetencje członków swojego zespołu.

Podczas warsztatu uczestnicy szkolenia dzięki uczestnictwu w symulacji biznesowej spojrzą na aspekt komunikacji delegowania zadań. Przećwiczą także standard delegowania zadania i przygotują sobie mapę zespołu, zatem zdiagnozują kto w ich zespole jest gotowy na delegowanie.

Warsztat jest prowadzony metodami aktywnymi, uczestnicy biorą udział w symulacji biznesowej, ćwiczeniach i dyskusjach. Warsztat uzupełniony jest wykładem i pokazem prezentacji.

Program:

1. Organizacja pracy zespołu

- cele a zadania
- motywująca komunikacja celu

2. Delegowanie zadań

- komu delegować - model CHCE/POTRAFI
- co delegować
- jak delegować - standard
- blokery delegowania
- skutki niewłaściwego delegowania


Kontakt: tel. 58 32 33 113 e-mail: szkolenia@arp.gda.pl

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    199 zł
W przypadku zgłoszenia się na jeden temat z cyklu, cena wynosi 199 zł netto / 244,77 zł brutto

W przypadku zgłoszenia się na dwa tematy z cyklu, cena wynosi 179 zł netto / 220,17 zł brutto /za każdy temat/

W przypadku zgłoszenia się na wszystkie tematy z cyklu, cena wynosi 159 zł netto / 195,57 zł brutto / za każdy temat/