Dzień otwarty Domu Zdrojowego Plaża Brzeźno - Dom Zdrojowy Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Dzień otwarty Domu Zdrojowego

To będzie prawdziwa gratka! 19 sierpnia nadarzy się niepowtarzalna okazja, aby jeszcze przed remontem generalnym zwiedzić zabytkowy Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Centrum Hewelianum zaprasza na dzień otwarty w ramach partnerstwa z PARKOWISKIEM family & friends festiwal, które tego dnia odbędzie się w Parku Haffnera.

15-osobowe grupy rozpoczynać będą zwiedzanie o każdej pełnej godzinie od 12.00 do 16.00. Miejsce zbiórki wyznaczono przy biurze Parkowiska, przy wejściu do parku Haffnera od strony deptaku.

W rolę przewodników wcielą się: Dorota Kuś - członek zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Adam Specht - architekt, który opracował koncepcję architektoniczną dla nowej funkcji Domu Zdrojowego. Zwiedzanie potrwa ok. 30 minut.

Dom Zdrojowy zyskał szansę na odzyskanie dawnego blasku i świetności wraz z przekazaniem obiektu pod opiekę gdańskiego Centrum Hewelianum, które ma duże doświadczenie w adaptacji zabytkowych budynków. Rozstrzygnięto już konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy i rewaloryzacja zabytku. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta Gdańska, przy współfinansowaniu z funduszy UE.

Projekt zagospodarowania Domu Zdrojowego przewiduje nadanie mu nowych funkcji - edukacyjnej i kulturalnej. Powstać ma sześć sal warsztatowych, sześćdziesiąt miejsc noclegowych, a także całoroczna restauracja, która jednocześnie będzie miejscem integracji mieszkańców dzielnicy Brzeźno. Tym samym Gdańsk uzyska nowe, ponadlokalne centrum edukacyjne o profilu ekologicznym, idealne do organizacji tzw. zielonych szkół. Oferowane przez Centrum Hewelianum zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów jednodniowych lub kilkudniowych pakietów edukacyjnych.

W nowym centrum edukacji ekologicznej będziemy prowadzić tematyczne zajęcia mające na celu kreowanie pozytywnych postaw wobec środowiska. Funkcja edukacyjna w formule "zielonej szkoły" z jednej strony pozwoli nam ożywić ten niezwykły obiekt i wprowadzić do niego elementy edukacyjne zgodnie z misją Hewelianum, z drugiej, dzięki funkcji kulturalnej, przywrócić obiekt dzielnicy oraz miastu - mówi Monika Lisowska, zastępca dyrektora Centrum Hewelianum.

Projekt rewitalizacji obejmuje także zagospodarowanie terenu otaczającego Dom Zdrojowy. W nawiązaniu do historycznych form, odtworzone zostaną fragmenty ogrodu z trawnikami i zielenią ozdobną. Powstaną też nowe strefy edukacyjna i rekreacyjna. Nie zapomniano o miejscach parkingowych.

Hewelianum zbiera opowieści z Domu Zdrowego w Brzeźnie.

Centrum Hewelianum, które jest nowym gospodarzem Domu Zdrojowego, chce zgromadzić archiwum tego miejsca. Niecodzienni goście, przygody słuchaczek szkoły pielęgniarskiej, barwne losy lokatorów, romantyczne spacery i legendy tego miejsca...
Hewelianum zaprasza do kontaktu każdego, kto chce podzielić się swoją historią związaną
z Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Mile widziane zdjęcia z rodzinnych albumów!

Historie prosimy przesyłać na adres: zdrojoweopowiesci@hewelianum.pl

Czytaj także