Dzień otwarty Domu Zdrojowego Plaża Brzeźno - Dom Zdrojowy Gdańsk Sprawdź!
stat

Dzień otwarty Domu Zdrojowego

To będzie prawdziwa gratka! 19 sierpnia nadarzy się niepowtarzalna okazja, aby jeszcze przed remontem generalnym zwiedzić zabytkowy Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Centrum Hewelianum zaprasza na dzień otwarty w ramach partnerstwa z PARKOWISKIEM family & friends festiwal, które tego dnia odbędzie się w Parku Haffnera.

15-osobowe grupy rozpoczynać będą zwiedzanie o każdej pełnej godzinie od 12.00 do 16.00. Miejsce zbiórki wyznaczono przy biurze Parkowiska, przy wejściu do parku Haffnera od strony deptaku.

W rolę przewodników wcielą się: Dorota Kuś - członek zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Adam Specht - architekt, który opracował koncepcję architektoniczną dla nowej funkcji Domu Zdrojowego. Zwiedzanie potrwa ok. 30 minut.

Dom Zdrojowy zyskał szansę na odzyskanie dawnego blasku i świetności wraz z przekazaniem obiektu pod opiekę gdańskiego Centrum Hewelianum, które ma duże doświadczenie w adaptacji zabytkowych budynków. Rozstrzygnięto już konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy i rewaloryzacja zabytku. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta Gdańska, przy współfinansowaniu z funduszy UE.

Projekt zagospodarowania Domu Zdrojowego przewiduje nadanie mu nowych funkcji - edukacyjnej i kulturalnej. Powstać ma sześć sal warsztatowych, sześćdziesiąt miejsc noclegowych, a także całoroczna restauracja, która jednocześnie będzie miejscem integracji mieszkańców dzielnicy Brzeźno. Tym samym Gdańsk uzyska nowe, ponadlokalne centrum edukacyjne o profilu ekologicznym, idealne do organizacji tzw. zielonych szkół. Oferowane przez Centrum Hewelianum zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów jednodniowych lub kilkudniowych pakietów edukacyjnych.

W nowym centrum edukacji ekologicznej będziemy prowadzić tematyczne zajęcia mające na celu kreowanie pozytywnych postaw wobec środowiska. Funkcja edukacyjna w formule "zielonej szkoły" z jednej strony pozwoli nam ożywić ten niezwykły obiekt i wprowadzić do niego elementy edukacyjne zgodnie z misją Hewelianum, z drugiej, dzięki funkcji kulturalnej, przywrócić obiekt dzielnicy oraz miastu - mówi Monika Lisowska, zastępca dyrektora Centrum Hewelianum.

Projekt rewitalizacji obejmuje także zagospodarowanie terenu otaczającego Dom Zdrojowy. W nawiązaniu do historycznych form, odtworzone zostaną fragmenty ogrodu z trawnikami i zielenią ozdobną. Powstaną też nowe strefy edukacyjna i rekreacyjna. Nie zapomniano o miejscach parkingowych.

Hewelianum zbiera opowieści z Domu Zdrowego w Brzeźnie.

Centrum Hewelianum, które jest nowym gospodarzem Domu Zdrojowego, chce zgromadzić archiwum tego miejsca. Niecodzienni goście, przygody słuchaczek szkoły pielęgniarskiej, barwne losy lokatorów, romantyczne spacery i legendy tego miejsca...
Hewelianum zaprasza do kontaktu każdego, kto chce podzielić się swoją historią związaną
z Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Mile widziane zdjęcia z rodzinnych albumów!

Historie prosimy przesyłać na adres: zdrojoweopowiesci@hewelianum.pl

Czytaj także