Dźwigamy historię Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
Wydarzenie aktualne
Dźwigamy historię

Dźwigamy historię

Wojna informacyjna w Stoczni Gdańskiej im. Lenina - prelegent | dr Konrad Knoch, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański historyk specjalizujący się w tematyce XX wieku, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim, kierował pracą zespołu tworzącego wystawę stałą ECS.

W czasach PRL Stocznia Gdańska była miejscem wojny informacyjnej, jaką prowadzili strajkujący i opozycjoniści. Tu rozprowadzano nielegalne pismo Wolnych Związków Zawodowych Robotnik Wybrzeża, a w trakcie sierpniowego strajku drukowano Strajkowy Biuletyn Informacyjny, który niósł informacje o proteście w świat. W okresie Solidarności rozpoczęto wydawanie związkowego biuletynu Rozwaga i Solidarność, a nieopodal Bramy nr 2 rozpoczął działalność tzw. kiosk propagandowy, w którym można było nabyć prasę związkową, wpinki, plakaty oraz wyroby lokalnych artystów wykonane na zlecenie związku.