Ekowarsztaty improwizacyjne Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Ekowarsztaty improwizacyjne

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zaprasza uczniów gdańskich szkół w wieku 10-13 lat do wzięcia udziału w warsztatach improwizacyjnych zorganizowanych w ramach konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?". Konkurs organizowany jest w celu podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska "Sprzątanie Świata".

Podczas zorganizowanych dla dzieci ćwiczeń i gier improwizacyjnych w prosty, ale kreatywny sposób, będziemy podkreślać konsekwencje dla środowiska, jakie może wywołać wprowadzanie odpadów do sieci kanalizacji sanitarnej lub pozostawianie odpadów niebezpiecznych, bądź zawierających substancje niebezpieczne w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Tegoroczna akcja "Sprzątanie świata" odbywa się pod hasłem "Akcja-segregacja!". GIWK w przeprowadzanej kampanii Miasto na detoksie, realizowanej w ramach międzynarodowego projektu "NonHazCity", kładzie nacisk na edukację w zakresie obecności substancji niebezpiecznych w naszym codziennym otoczeniu oraz na rolę używanych każdego dnia plastików. Warto uświadomić sobie, że chemikalia i plastiki szkodzą zdrowiu ludzi i niekorzystnie wpływają na otaczające nas środowisko.

Aby wziąć udziału w warsztatach improwizacyjnych organizowanych w ramach konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?" należy udzielić odpowiedzi na pytanie umieszczone w Formularzu Zgłoszeniowym.

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.giwk.pl/naszeinicjatywy/konkursdlaczegosiecinielubiasmieci.html.

Informacja o biletach

- obowiązują zapisy