stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Finisaż Wystawy "Masa Krytyczna #1 "

Wystawa młodej generacji artystek i artystów mających krytyczne spojrzenie na rzeczywistość w wieloaspektowym i szerokim ujęciu, będzie realizowana corocznie. Postawy zaangażowane w sztuce wymagają odwagi i determinacji są niejednokrotnie kosztowne społecznie dla twórców, muszą bowiem liczyć się z cenzurą wszelkiej maści z wielu stron sceny politycznej.

Sztuka krytyczna nie wybiera jednej opcji politycznej i jednej skali wartości moralnych czy religijnych zatem jest skierowana na każdy aspekt otaczającej nas rzeczywistości. Jest bezcennym narzędziem aktywnego udziału w życiu społecznym i współtworzeniu otwartego na nią spojrzenia, wymaga też odwagi tych, którzy ja wspierają i prezentują oraz tych, którzy w niej świadomie pragną uczestniczyć. Jest poszerzaniem pola kultury, języka form wyrazu artystycznego i budowy tolerancji. Status sztuki krytycznej pozwala jej przekraczać lub co najmniej naruszać granice przyzwyczajeń, norm estetycznych i formalnych ograniczeń tak zwanego dzieła sztuki, jednocześnie kierując wysiłek w stronę potencjalnego odbiorcy, przekonania go do współuczestnictwa w doświadczaniu nowego. Wyzwaniem tego projektu jest również zbudowanie zaufania do radykalnego gestu artystycznego przygotowanie odbiorcy do zrozumienia intencji twórcy i funkcji sztuki współczesnej w kształtowaniu naszej świadomości i naszego życia.

ORGANIZATORZY
Fundacja Wyspa Progress i wszystkie prowadzone przez nią przez ostatnie 36 lat miejsca sztuki w Gdańsku takie jak: Galeria Wyspa, Baraki, Dawna Łaźnia Miejska, Modelarnia, B 90-Festiwal Alternativa , Instytut Sztuki Wyspa i ART Lab Wyspa współtworzyły nurt nazwany sztuką krytyczną w Polsce. Fundacja zajmuje się w swojej praktyce i konceptualizacjach relacjami władzy, wiedzy, sztuki i technologii a także biopolityką i strategiami posthumanistycznymi z krytyką antropocenu i
kapitałocenu.

Wystawie MASA KRYTYCZNA partneruje projekt eUterus mający pierwszą odsłonę jako inicjatywa, która powzięła sobie za cel wspieranie sztuki zaangażowanej, ze szczególnym uwzględnieniem tej: dotykającej problemów tożsamościowych, skupionej na najistotniejszych prądach intelektualnych, dostrzegającej istotne dyskursy światopoglądowe i polityczne, niejednokrotnie wywierającej bezpośredni wpływ na rzeczywistość.

Wystawa będzie dostępna:
Poniedziałek - Czwartek - 14:00 - 18:00
Piątek - Niedziela - 14:00 - 21:00
4 czerwca 2023 NIEDZIELA g.18.00 - Finisaż(dyskusja, wybór nagrodzonej pracy, uroczyste zamknięcie wystawy)


Wystawa jest dofinansowana ze środków Miasta Gdańska.

Kurator Grzegorz Klaman
Współpraca kuratorska Piotr T. Mosur

Wernisaż 27 maja 2023 g.18.00