stat
Wydarzenie już się odbyło

Gala wręczenia Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności

Wydarzenie w ramach

Gala wręczenia Nagrody w reżyserii Agaty Puszcz odbędzie się 10 czerwca w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Laureatów Nagrody spośród finalistek i finalistów wyłoni Jury w składzie: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący), Anna Czekanowicz, Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk.

Sekretarzem Jury jest Andrzej Jagodziński. Nagroda jest przyznawana poecie lub poetce za najlepszy tom oraz jego tłumaczowi, tłumaczce lub tłumaczom.

Organizatorem konkursu Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności jest Miasto Gdańsk. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, które podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności tematów - temat wolności, a jednocześnie charakteryzują się wybitnymi wartościami artystycznymi.

Szczegółowe informacje o festiwalu: www.europejskipoetawolnosci.pl