Aktualnie brak w repertuarze trójmiejskich teatrów
It was/n't
Das Letzte Kleinod

Teatr Miniatura gości nagradzany, międzynarodowy zespół teatralny, który pracuje z młodymi ludźmi, opierając się na historiach zasłyszanych. Jego specjalnością jest teatr dokumentalny związany z ludźmi, historiami i miejscami, w których jest realizowany.

W piątek 13 września o 11.00 Das Letzte Kleinod pokaże spektakl powstały w ramach międzynarodowego projektu "ID: Babylon", odwołującego się do doświadczeń europejskiej młodzieży. W ramach pracy nad spektaklem młodzież robiła wywiady ze sobą nawzajem i sama stworzyła tekst i sceny. Tematem przedstawienia jest świadomość i rozwój międzynarodowej tożsamości. Spektakl będzie w języku angielskim, ale na poziomie, który pozwala na szeroki odbiór. Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami.

W sobotę 14 września odbędą się całodzienne, bezpłatne warsztaty teatralne dla młodzieży od 15 lat, od 10.00 do 18.00, zatytułowane "Here I am - and here I am in Europe!". Uczestnicy warsztatów będą robili krótkie wywiady ze sobą. Podczas warsztatów młodzież dowie się, jak tworzyć teatr dokumentalny. W warsztatach weźmie udział również grupa młodzieży z Niemiec. Warsztaty będą odbywały się w języku angielskim, ale z pomocą tłumacza.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres justyna.sawicka@teatrminiatura.pl. Chętnych do udziału w warsztatach zachęcamy do obejrzenia spektaklu - nie jest to wymóg, ale prowadzącym warsztaty na tym zależy.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.