Koncert multimedialny "SYMBIONT" Gdańsk Strzyża Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Koncert multimedialny "SYMBIONT" Opinie (2)

Planowany projekt to audio-wizualne działanie artystyczne wchodzące w relację z tkanką dźwiękową przestrzeni przyrodniczej na Placu Generała Maczka w Gdańsku Strzyży.

Ma ono na celu:


  • zwrócenie uwagi na walory naturalne tego miejsca, w którym znajduje się szereg pięknych, rozrośniętych drzew iglastych i liściastych, m.in. świerki, robinie akacjowe i monumentalne platany, tworzące swoisty florystyczny mikroklimat;

  • wskazanie, w jaki sposób kultura i nowe technologie mogą wchodzić w relację ze światem natury.
koncerty w Trójmieście


Będzie polegał na połączeniu muzyki improwizowanej granej na kontrabasie, elektroniki transformującej procesy życiowe okolicznych drzew na dźwięk oraz reaktywnej projekcji laserowej tych dźwięków na ich koronach. Użycie i akustyczne odtworzenie procesów życiowych miejscowych drzew pozwoli ludziom odnaleźć relację z kontekstem miejsca, umożliwiając jednocześnie kreację unikalnej, ludzko-roślinnej struktury audiowizualnej.

Jej powstaniem będą sterować miejscowe drzewa - biologiczne sensory, do których będzie podłączona specjalistyczna aparatura, pozwalająca usłyszeć drzewa, których dźwięk w dialogu muzycznym z drewnianym instrumentem - kontrabasem potraktowany jest jako drugie życie drzew. Uwzględnienie tkanki dźwiękowej miejscowej fauny jako współautorów i wydobycie przez lasery form koron drzew pozwoli na pogłębiony odbiór tego, co pozaludzkie i ludzkie/kulturowe w jednym, twórczym zespole meta-sensora-generatora.

Wydarzenie będzie również kontynuacją tradycji współpracy artystycznej pomiędzy środowiskiem gdańskim i bydgoskim, mającą już kilkudziesięcioletnią historię. Jej znaczącym wymiarem było ukształtowanie się specyficznego, nowego nurtu w muzyce współczesnej, nazwanego jassem. Pozajęzykowy, abstrakcyjny charakter wydarzenia pozwoli na jego recepcję zarówno przez publiczność polską, jak i również międzynarodową, np. imigrantów zamieszkałych w Gdańsku.

Udział wezmą:


  • Piotr Grygorkiewicz - przetwarzanie dźwięków roślin;

  • Krzysztof Frezze Ostrowski - elektronika;

  • Sławek Janicki - kontrabas;

  • Artur Lis (NoArt) - lasery.W czasie wydarzenia będą obowiązywały aktualne przepisy dotyczące organizacji plenerowych imprez artystycznych w czasie epidemii COVID-19. Projekt "Strzyża 2021 - multimedialne działanie w przestrzeni miejskiej" dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.