Konkurs "Gdyński Biznesplan 2010" Gdynia Sprawdź!
stat

Konkurs "Gdyński Biznesplan 2010"

  • Kalendarz
    4 stycznia - 31 maja 2010
  • Lokalizacja
    Gdynia
  • Bilety
Pierwsza edycja Konkursu "Gdyński Biznesplan" odbyła się już w 2003 r. Konkurs stanowi ważny element otwartego i kompleksowego programu "Przedsiębiorcza Gdynia".

W dotychczasowych siedmiu edycjach wzięło łącznie udział 1347 uczestników, którzy zaprezentowali Jury 1299 pomysłów biznesowych.

Konkurs "Gdyński Biznesplan 2010" adresowany jest - tak jak do tej pory - przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Nie ma żadnej bariery wiekowej dla uczestników konkursu. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie 04.01-31.05.2010 r.

W etapie pierwszym w dniach 4.01-31.01.2010 r. uczestnicy konkursu złożą organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) zgłoszenia udziału na arkuszu informacyjnym do pobrania ze strony internetowej miasta www.gdynia.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 524, V p., Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).

W etapie drugim, który odbędzie się w dniach 08.02-31.03.2010 r., uczestnicy dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi tj. Urzędowi Miasta Gdyni w terminie do 31.03.2010 r.
Konkursowe biznesplany można wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem na kopercie "Gdyński Biznesplan 2010" lub składać bezpośrednio
w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, pok. 524, V p., ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO),
w dniach: pon.- pt. w godz. 8.00-16.00.

Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia w zakresie prawidłowej konstrukcji biznesplanów. Szkolenia nie są obowiązkowe - są tylko propozycją pomocy zainteresowanym uczestnikom Konkursu.

Etap trzeci przeprowadzony w dniach 08.04-21.05.2010 r. zakończy się wyłonieniem finałowej dziesiątki Konkursu.
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu przewidziane jest na dzień 31.05.2010 r.

Dla laureatów Konkursu "Gdyński Biznesplan" przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego, m.in. dla zwycięzcy konkursu:
nagroda główna- wyjazd do Szanghaju na światową wystawę EXPO 2010
nieodpłatny udział w podyplomowych studiach menedżerskich "Europejski model zarządzania"
bezpłatny semestr kursu językowego, do wyboru języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
wyposażenie biura w wybrane meble biurowe
Nagrody rzeczowe - przydatne w biznesie - to: notebook z drukarką, notebook, telefon komórkowy z zestawem telekart.
Pozostałe nagrody to: poręczenia kredytów, bezpłatna obsługa prawno-księgowa, pomoc
w uzyskaniu pożyczki i zwolnienie z opłaty prowizyjnej, pożyczki dla osób niepełnosprawnych, status partnera w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Pomocne w przygotowaniu biznesplanu są bezpłatne szkolenia dla uczestników konkursu.
Dla uczestników zakwalifikowanych do finałowej dziesiątki Konkursu i zamieszkałych poza woj. pomorskim gwarantowany nocleg w Hotelu Hotton w Gdyni.

W ostatnich edycjach konkursu bierze udział około 300 osób. Struktura wiekowa uczestników od 18 do ponad 60 lat. Najwięcej pomysłów biznesowych dotyczy usług, handlu i sektora IT. Uczestnicy zgłaszają się z terenu całej Polski, a nawet krajów europejskich. Spośród 21 laureatów minionych siedmiu edycji Konkursu, założono 18 firm, które prężnie działają i dynamicznie rozwijają się.

O wysokim poziomie merytorycznym konkursu świadczyć zaś może fakt, iż jego laureaci startujący w różnych prestiżowych rankingach ogólnopolskich i światowych, uzyskują czołowe miejsca. Najlepszym, sztandarowym wręcz przykładem jest tutaj firma IVO Software, dla którego zwycięstwo w Konkursie było przepustką do globalnej kariery. Jej założyciele - panowie Łukasz Osowski i Michał Kaszczuk - zdobyli główną nagrodę ogólnopolskiego Konkursu "Mikroprzedsiębiorca 2005" za syntetyzator mowy "Ivona", a w 2006 roku tytułu Przedsiębiorcy Roku Ernst&Young w kategorii Nowy Biznes. Ich produkt uznawany jest obecnie za najlepszy na świecie w swojej kategorii. Inni laureaci także osiągający sukcesy - jak np. pani Kinga Klepacz (uczestniczka Konkursu " Gdyński Biznesplan 2007") - otrzymała wyróżnienie w 2009 roku w Konkursie im. Leopolda Kronenberga za zabezpieczenia konstrukcji budowlanych przed graffiti.

Przeczytaj także