Kultura Dawnego Gdańska Online Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Kultura Dawnego Gdańska

Zaczynamy kolejny, osiemnasty cykl naszych wykładów "Kultura Dawnego Gdańska". Na pierwszy wykład w tym roku Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza wspólnie z Gdańskim Towarzystwem Naukowym, Wydziałem I Nauk Społecznych i Humanistycznych. Prelegentką będzie pani dr Agnieszka Pudlis (GTN), która wygłosi wykład "Porcelana dalekowschodnia z wykopalisk gdańskich".

Wykład odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych wyłącznie w formacie on-line, transmisja na zoom: https://zoom.us/j/91044142959?pwd=UDMwbFVTaDZRbks0MHY0R1laZEo0Zz09

Serdecznie zapraszamy!

O wykładzie
W Europie XVI wieku dzięki pośrednictwu portugalskich kupców pojawiają się w Europie pierwsze transporty tzw. chińskiej porcelany eksportowej. W handel porcelaną stopniowo włączyły się kolejne nacje - trwała przy tym nie tylko walka ekonomiczna, ale również polityczna i militarna. Z czasem Portugalczycy utracili monopol na handel porcelaną i prym zaczęli wieść Holendrzy a w połowie XVII wieku Japonia stała się kolejnym ważnym producentem porcelany. Powstaje też słynna Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (V.O.C.) a do gry włączają się również inne kraje, takie jak Francja, Anglia, Szwecja. Do tej pory historia kolekcji porcelany dalekowschodniej w Polsce nie wzbudzała większego zainteresowania badaczy, tak więc wszelkie zachodnie opracowania kończyły swoje "mapy handlu" ceramiką orientalną przeważnie na Amsterdamie (ewentualnie portach duńskich czy szwedzkich), pomijając inne ważne ośrodki kulturalne i porty naszej części Europy.

Dr. Agnieszka Pudlis stara się wypełnić tę lukę badawczą włączając Gdańsk do światowej historii handlu porcelaną dalekowschodnią. Podczas niniejszego wykładu zostaną zaprezentowane po raz pierwszy wstępne wyniki Jej badań nad zgromadzonym przez Muzeum Archeologiczne Gdańska materiale pozyskanym z terenów historycznego Gdańska.

O prelegentce
Dr Agnieszka Pudlis -
historyk sztuki. Doktoryzowała się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: estetyka XVII i XVIII w., rola porcelany dalekowschodniej w zbiorach europejskich i wzajemne relacje pomiędzy Europą i Azją w okresie od XVI do XIX w. Aktualnie przygotowuje szerokie opracowanie "Far Eastern Porcelain in Early Modern and Modern Gdańsk". Mieszka i działa zawodowo we Francji. Współpracuje z międzynarodowym środowiskiem badaczy eksportowej porcelany dalekowschodniej w Europie i Azji.