stat
Wydarzenie już się odbyło

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury. Wykład III: Prowincjonalny Gdańsk XIX wieku w poszukiwaniu u

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury rozwija swoje skrzydła! Ruszamy z cyklem otwartych popularnonaukowych wykładów, które przybliżą Wam historię Gdańska. Cykl skierowaliśmy do mieszkańców, osób zainteresowanych historią, chcących z jednej strony dowiedzieć się czegoś nowego, ale i uporządkować wiedzę, którą mają. A o wszystkim opowiedzą Wam prawdziwi specjaliści, którzy o naszym mieście wiedzą wszystko - dr Jan Daniluk, dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG, dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG.  

Jak na Latający Uniwersytet przystało, wykłady odbędą się w różnych miejscach związanych z projektem RadUNIA Kultury. Współpracujemy w końcu z dwoma oddziałami Muzeum Gdańska: Muzeum Bursztynu i Muzeum Nauki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Oblackim Centrum Edukacji i Kultury, a także Przedszkolem im. Panienki z okienka.

Wykład nr III
Tematem wykładu będzie sytuacja Gdańska po wcieleniu do Królestwa Prus w ramach II rozbioru Polski (1793). Gdański eksperyment samorządowy w systemie pruskiej, absolutystycznej opresji. Gdańsko-pruskie pojednanie roku 1797 i perspektywy rozwoju gospodarczego w nowym układzie politycznym. 

Następnie omówiona zostanie kwestia Wolnego Napoleońskiego Miasta Gdańska w latach 1807-1814 i odebrana wówczas kontrybucyjno-wojenna lekcja historii, a także trauma głodowych lat okresu ponapoleońskiego. Przemiany w mentalności, postrzeganiu świata i obyczajowych przyzwyczajeniach gdańszczan około połowy XIX wieku. Modernizacja przestrzeni miejskiej, gospodarki okresu przed-Winterowskiego i Winterowskiego.

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG  absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany, profesor uczelni, pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego od 2002 roku. Dziedzina nauki Historia, specjalność historia nowożytna, historia kościoła.

Tematyka badawcza:
stosunki oraz konflikty wyznaniowe w Gdańsku i Prusach Królewskich w XVI-XIX w., reformacja i kontrreformacja, reforma Kościoła; mniejszości religijne oraz kasaty klasztorne z początku XIX w., historia społeczna Pomorza, Wielkopolski i Kujaw, drogi awansu i regresu społecznego, biografistyka. Autor i współautor 5 książek, redaktor 4 prac zbiorowych, autor ponad 90  artykułów w czasopismach naukowych oraz  pracach zbiorowych.  ponadto około 40 biogramów w słownikach i leksykonach , ponad 160 haseł w Gedanopedia.pl. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Instytutu Kaszubskiego, Towarzystwa Dom Uphagena w Gdańsku. Organizator i od 2008 roku kierownik studiów podyplomowych gedanistyka na Wydziale Historycznym UG, od 2020 roku przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia UG, od 2022 równocześnie kierownik Zakładu Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego.

W 2018 roku za redakcję naukową książki Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1, Eseje, Gdańsk 2017, (Wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku) wspólnie z prof. Edmundem Kizikiem (współredaktorem) otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Wiatr od morza w kategorii Pomorska Książka Roku 2017 .

Wykłady w ramach cyklu:
17.04 Gdańsk w latach II wojny światowej, 1939-1945; dr Jan Daniluk | NCK, Ratusz Staromiejski
22.05 Gdańsk nowożytny XVI-XVIII w.; dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG | Muzeum Nauki Gdańskiej
19.06 Gdańsk w XIX w. (do 1890 r.); dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG | Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
8.09 Gdańsk średniowieczny X-XV w.; dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG | Muzeum Bursztynu
16.10 Gdańsk przełomu XIX i XX w. 1890-1914/1918; dr Jan Daniluk | Oblackie Centrum Edukacji i Kultury
20.11 Gdańsk międzywojenny 1918-1939; dr Jan Daniluk | NCK, Ratusz Staromiejski

Więcej https://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/5961/latajacy-uniwersytet-radunii-kultury-wyklad-iii-prowincjonalny-gdansk-xix-wieku-w