stat
Impreza już się odbyła

Literacki i muzyczny salon z wierszami Josepha von Eichendorffa i Adama Mickiewicza

spektakl dramatyczny
Kup bilet
kwi 4-6

czwartek - sobota, g. 19:00

Gdynia,
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Związek
Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w
Gdańsku zapraszają serdecznie na spotkanie z poezją Josepha von
Eichendorffa i Adama Mickiewicza w interpretacji Zbigniewa Jankowskiego
i dr Jensa Rostecka. Wiersze będą prezentowane w języku niemieckim
lub polskim i będą tłumaczone. Na pianinie na cztery ręce utwory
okresu romantyzmu (Debussy, Schubert, Moszkowski i Fauré) grać będą;
dr Diana Bickley i dr Jens Rosteck.