Lovelasy Marsz dla Lasu! Rzymskokatolicka parafia garnizonowa pw. Św. Jerzego Sopot Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło

Lovelasy Marsz dla Lasu! Opinie (4)

Marsz w obronie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, tak jak w poprzednim roku organizuje ruch społeczny LoveLasy. Grupa od kilku sezonów zrzesza miłośników oraz entuzjastów TPK. Dla każdego z nich drzewa i Trójmiejski Park, to coś o co zdecydowanie trzeba walczyć. Już w niedzielę 22 maja odbędzie się II edycja marszu przeciwko złej gospodarce leśnej na terenie Gdańska. Tegoroczny marsz zacznie się w Sopocie przy kościele św. Jerzego. Trójmiejski Park Krajobrazowy zasługuje na wyjątkowe traktowanie, dlatego każdy komu nie jest obojętny Los Parku, jest zaproszony na marsz.

Przeszłość i przyszłość TPK
Trójmiejski Park Krajobrazowy to fenomen na skalę Polski. Położenie tak dużego cennego przyrodniczo obszaru, jakim jest TPK, bezpośrednio na styku z dużą aglomeracją miejską stanowi ewenement. Fakt ten wybitnie podnosi znaczenie rekreacyjne parku, lecz jednocześnie niesie poważne zagrożenie dla jego ochrony. W konsekwencji rosnącej izolacji ekologicznej i przekształceń antropogenicznych może nastąpić poważna degradacja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych TPK. Mimo ogromnych utrudnień, działania na rzecz ochrony przyrody parku muszą być kontynuowane, jeśli chcemy w jak najlepszym stanie utrzymać park dla nas i dla naszych następców. W tych okolicznościach do najważniejszych działań na rzecz ochrony przyrody parku należy wprowadzenie planu ochrony dla parku krajobrazowego oraz edukacja ekologiczna.Na pomoc drzewom
"Trójmiejski Park Krajobrazowy został stworzony z myślą o ochronie oraz promowaniu wartości przyrodniczych i kulturowych w warunkach racjonalnego gospodarowania" - taką informację możemy znaleźć na oficjalnej stronie TPK. Aktualnie na terenie Lasu dochodzi do dewastacji drzew, oraz masowej wycinki, którą nadzoruje Gdańska Dyrekcja Nadleśnictwa. O sprawie zrobiło się głośno w ubiegłym roku, kiedy miłośnicy TPK, zorganizowali pierwszy marsz LoveLasy w obronie Parku. Przeszli 7 km aby pokazać skalę problemu nie tylko mieszkańcom, ale i wszystkim odwiedzającym TPK. Leśnicy przestali dbać o ekosystem i postawili na korzyści płynące z wycinania Lasu. Nadleśnictwo twierdzi zaś, że od lat prowadzi równomierną wycinkę drzew.

Czytaj także