Małgorzata Karczmarzyk - malarstwo: wernisaż Teatr BOTO Sopot Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Małgorzata Karczmarzyk - malarstwo: wernisaż

Serdecznie zapraszamy na wernisaż akwareli dr Małgorzaty Karczmarzyk, który rozpoczniemy projektem "Dialogi Malarskie. Gdańskie światy wielorakie". Przy czynnym udziale publiczności oraz zaproszonych gości, powstanie obraz, który uzupełni serię prac artystki.

Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny, rozpoczynamy o godz. 19:00

Wystawa potrwa do niedzieli, 3 lipca.

***
"DIALOGI MALARSKIE. GDAŃSKIE ŚWIATY WIELORAKIE" polega na wspólnym malowaniu, razem z publicznością oraz zaproszonymi gośćmi akwareli formatu 100 cm na 70 cm. Działanie to dotyczy akcji artystycznej, która jest tworzeniem płaszczyzny przecinających się, negocjujących ze sobą znaczeń. Znaczeń, które powstają w trakcie działania malarskiego, czyli na styku dwóch osobowości, doświadczeń, żyć, dwóch istnień dopełniających się ale i przeciwstawnych sobie. Każde znaczenie jest nacechowane doświadczaniem, czasem i emocjami związanymi z indywidualnym przeżywaniem danej osoby wchodzącej w dialog artystyczny z "innym".

Wchodząc w taki dialog z "innym" zaprasza się go do własnego świata, do własnej przestrzeni, odmiennie percypowanej, ale jednocześnie wchodzi się do jego przestrzeni, jego miejsca i stara się je "oswoić". Jest to wówczas "bycie w świecie" z innym, oddychanie wspólnym powietrzem, podzielania wspólnych emocji i wrażliwości. Jest to twórcze współtworzenie siebie oraz "innego", a także swojego obrazu na podobieństwo "innego".

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.

***
MAŁGORZATA KRACZMARZYK, ZOYA, Doktor w zakresie nauk humanistycznych, artysta malarz, pedagog, animator kultury, tutor, nauczyciel akademicki. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki i nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe. Wystawia swoje malarstwo w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w USA, w Holandii, w Turcji, w Rosji), jak również w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Napisała ponad 40 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką wczesnej edukacji, wychowaniem przez sztukę, edukacją artystyczną, visual literacy, semiotyką rysunku dziecka, semiotyką sztuki, komunikacją wizualną, edukacją medialną (ważniejsze książki: Co znaczą rysunki dziecięce, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014, Dziecko w wirtualnej galerii, Wyd. Żak, Warszawa 2013, Wielka sztuka dla małych dzieci, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014.)