Miej więcej o sąsiadach - spotkania z kulturą tatarską, kaszubską i ukraińską Oliwski Ratusz Kultury Gdańsk Sprawdź!
stat
PATRONAT

Miej więcej o sąsiadach - spotkania z kulturą tatarską, kaszubską i ukraińską Opinie (1)

Miej więcej o sąsiadach to cykl spotkań poświęconych kulturze wybranych mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Gdańsku.

Przygotowaliśmy 13 wielowątkowych działań obejmujących propagowanie wiedzy o Tatarach, Kaszubach i ludziach z Ukrainy. Zależy nam, aby podczas spotkań pokazać, jak ważne jest poznawanie i zrozumienie inności, akceptacja różnorodności, dostrzeganie ile mamy wspólnego oraz świadomość tego, jak wiele możemy się od siebie nauczyć. Każdy miesiąc jest dedykowany innej kulturze.

Zapraszamy na:
-projekcje filmów ilustrujących współczesność, walory kulturowe, obyczajowe, historyczne narodu, grupy etnicznej reprezentowanych  przez daną mniejszość, projekcje poprzedzone będą krótką  prelekcją
-wykłady, rozmowy i spotkania z przedstawicielami mniejszości, dzięki którym stanie się nam bliższy  współczesny obraz danej grupy mieszkającej w Gdańsku
-warsztaty dla dzieci oparte na różnego rodzaju działaniach edukacyjnych prowadzonych w zakresie różnic kulturowych

Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy spotkanie podsumowujące, na którym zaprezentujemy wystawę "Zaproszenie na kolację" oraz towarzyszący jej film,  a podczas degustacji sąsiedzkich przysmaków zapoznamy się z kulturą kulinarną Ukrainy, Tatarów i Kaszubów.

Terminy spotkań:

DNI KULTURY TATARSKIEJ
12.09 / 18:00  wieczór z prelekcją
18.09 / 18:00   wieczór z filmem
26.09 / 18:00   wieczór z tańcem
17.09  / warsztaty dla szkół

DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ
10.10  / 18:00  wieczór z prelekcją
17.10  / 18:00  wieczór z filmem
24.10  /.18:00  wieczór z filmem
15.10 / warsztaty dla szkół

DNI KULTURY KASZUBSKIEJ
14.11 / 18:00  wieczór z prelekcją
21.11 / 18:00  wieczór z filmem
28.11 / 18:00  wieczór z literaturą
19.11 / warsztaty dla szkół


ZAPROSZENIE NA KOLACJĘ
30.11 / 18:00   wystawa, film i degustacja

Miejsce spotkań: Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku Oliwie przy ul. Opata J. Rybińskiego 25.

Zapraszamy, poznajmy się bliżej!

 
Узнай больше о соседях
Оливская Ратуша Культуры приглашает Сентябрь-ноябрь 2019


Мы сердечно приглашаем вас на цикл встреч, посвященных культуре отдельных народов, проживающих в Гданьске. Мы подготовили 13 разнообразных мероприятий, охватывающих распространение знаний о татарах, кашубах и украинцах. Во время встреч мы хотим показать, как важно научиться и понимать другую культуру, принимать её разнообразие, увидеть, что у нас есть общего, и осознавать, как многому мы можем научиться друг у друга. Мы приглашаем вас на:

показ фильмов, иллюстрирующих нынешние, культурные, моральные и исторические ценности нации, этнической группы, представленной данным меньшинством, перед показом будет короткая лекция

лекции, беседы и встречи с представителями народностей, благодаря которым нам станет ближе современный образ той или иной группы, проживающей в Гданьске

семинары для детей на основе различных образовательных межкультурных мероприятий

Каждый месяц посвящен другой культуре. По окончании проекта мы запланировали итоговую встречу, в ходе которой мы представим выставку

Informacja o biletach

Wstęp wolny
Udział w spotkaniach TYLKO z bezpłatną wejściówką, którą można odebrać w restauracji
Tu Można Marzyć, ul. Opata J. Rybińskiego 25.

Czytaj także

Tkactwo artystyczne

4 - 25 września 2019, g. 17:00 - 20:00

kurs fotografii

wrz 26-29

czwartek - niedziela, g. 17:20, 10:13