Mindfulness. Kurs Terapii Poznawczej: zapobieganie depresji Teatr w Oknie Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Mindfulness. Kurs Terapii Poznawczej: zapobieganie depresji

"Cierpienie jest niewystarczające. Życie bywa piękne i straszne zarazem. Jak mam się uśmiechać skoro jest we mnie tyle smutku? To jest naturalne - musisz uśmiechnąć się do swojego smutku, ponieważ jesteś czymś o wiele większym niż Twój smutek."
~ Thich Nhat Hanh

Poznaj MBCT - skuteczne narzędzia redukcji lęku, stresu i zapobiegania depresji z nauczycielką certyfikowaną przez University of Oxford Mindfulness Centre (The Trained Teacher Certificate).

CZYM JEST MBCT | Z CZYM PRACUJEMY?
Każdy człowiek w jakimś momencie życia doświadcza cierpienia psychicznego będącego reakcją na ból, który jest obiektywnym i przemijającym elementem naszego bycia w świecie. Przypomina echo w górach, które powstaje informując nas o zaistniałym bólu i przemija. Podobnie cierpienie psychiczne może mieć przyczynę w trudnych zdarzeniach i doświadczeniach. Często jednak jest tak, że w wyniku rożnych nieświadomych uwarunkowań obecnych w naszym umyśle echo zamiast naturalnie zanikać, nie przemija. Wręcz przeciwnie, narasta do tego stopnia, że wypełnia naszą świadomość i zagłusza pozostałe aspekty doświadczenia. Przeradza się w stan chronicznego wyczerpania, obniżonego nastroju i poczucia nieszczęścia, lęku, bezsenności, czy też innej formy zaburzenia wewnętrznej równowagi, który opanowuje nasze życie i zakłóca autentyczny kontakt z otaczającymi nas światem, ale też z naszym własnym wnętrzem negatywnie wpływając na procesy poznawcze i pamięć. Im dłużej utrzymuje się niekorzystny stan umysłu lub im częściej powraca, tym silniej wzmacnia istniejące i stwarza nowe uwarunkowania w naszym umyśle do powstawania i eskalowania w przyszłości w reakcji na stosunkowo minimalny bodziec.

Praktyka uważności uczy nas rozpoznawać źródło naszego cierpienia psychicznego - nieświadomą, automatyczną aktywność umysłu tworzącą reaktywne, opresyjne, zapętlające się wzorce myślenia wywołujące stany zaburzonego nastroju. W trakcie kursu MBCT uczymy się m.in. zauważać nawykową i nietrwałą naturę myśli, aby stopniowo uwalniać się spod władzy automatycznego pilota i przywracać świadomość i wolność trwania w prawdziwej bliskości ze sobą. Również w obliczu trudności.

MBCT - PODSTAWY KLINICZNE
Kurs Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) to program interwencji opartej na uważności (MBI) nakierowany na pracę z negatywnymi emocjami i reaktywnymi, negatywnymi wzorcami myślenia w celu zapobiegania nawrotom zaburzeń nastroju. Program stworzyli naukowcy: Mark Williams (Oksford), John Teasdale (Cambridge) i Zindel Segal (Toronto) w ramach tzw. trzeciej fali terapii poznawczej jako program zapobiegający nawrotom depresji. Jego skuteczność w kontekście zaburzeń depresyjnych została udowodniona empirycznie i potwierdzona przez Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (National Institute for Clinical Excellence NICE). Rozległe badania kliniczne szybko dowiodły, że efektywność MBCT rozciąga się również na inne obszary zachwiania wewnętrznej równowagi takie jak: chroniczne wyczerpanie i stres, stany lękowe, uzależnienia, nawracające lub nieustępujące stany obniżonego nastroju.

DLA KOGO
Z uwagi na wielką wartość tego programu jest on obecnie udostępniany również poza kontekstem klinicznym dla wszystkich osób, które w różnym stopniu doświadczają cierpienia psychicznego (przewlekły stres, obniżony nastrój, nawracające stany lękowe, wypalenie zawodowe, trudne emocje), pragną poznać swój umysł i tkwiące w nim mechanizmy, aby w sposób wolny i świadomy, nie automatyczny, odpowiadać na trudności i życiowe kryzysy.

JAK WYGLĄDA KURS MBCT?
Terapia Poznawcza Oparta na Uważności łączy elementy Terapii Poznawczej (CT - "Cognitive Therapy") z kontemplatywnymi technikami praktyki uważności wraz z obecnym w nich rozumieniem problemu nawracającego cierpienia psychicznego i jego podłoża. W swojej strukturze bazuje na pierwszym pionierskim programie Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) stworzonym przez profesora medycyny Johna Kabata-Zinna na Uniwersytecie w Massachusetts w pracy z osobami cierpiącymi na przewlekły stres oraz chroniczny ból.

Kurs MBCT trwa osiem tygodni i składa się z ośmiu dwugodzinnych, cotygodniowych spotkań grupowych, w trakcie których zapoznasz się z konkretnymi praktykami uważności i ćwiczeniami poznawczymi nakierowanymi na rozpoznawanie i uwalnianie się z reaktywnych, negatywnych wzorców myślenia nakręcających spiralę cierpienia psychicznego i obniżonego nastroju. Następnie, stopniowo poznasz alternatywne sposoby świadomego odnoszenia się do trudności i uwalniania od niekorzystnych stanów umysłu. Stąd, kurs MBCT jest zasadniczo procesem praktycznym, doświadczalnym, a nie teoretycznym. Fundamentalnym aspektem programu jest pogłębianie pracy z umysłem poprzez regularną praktykę w domu (z nagraniami) pomiędzy sesjami oraz proces dopytywania w grupie (contemplative inquiry) pozwalający pogłębić doświadczenie wprowadzanych praktyk. Kurs trwa zwykle dwa miesiące i obejmuje również tzw. Dzień Uważności - całodniową grupową praktykę w milczeniu.
Więcej informacji o praktyce uważności oraz opinie uczestników kursu MBCT znajdziesz tutaj:
https://yogacompass.pl/mindfulness

CZAS
8 kolejnych poniedziałków od 28 lutego
godz. 19:30 - 21:30
+ Dzień Uważności - niedziela po 6 sesji
godz. 8:30 - 13:00


Tematy spotkań:
1. Świadomość i automatyczny pilot
2. Życie w myślach
3. Zbieranie rozproszonego umysłu
4. Rozpoznawanie awersji
5. Przyzwalanie/zostawianie własnemu biegowi
6. Myśli nie są faktami
7. Jak zadbać o siebie najlepiej?
8. Podtrzymywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

PROWADZĄCA
Krysia Rybińska

- nauczycielka 8 tyg. oksfordzkich kursów Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT) oraz FPFW (Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World) certyfikowana przez University of Oxford Mindfulness Centre (The Trained Teacher Certificate),
- nauczycielka 8 tyg. kursów Życia Opartego na Uważności (Mindfulness Based Living Course - MBLC) certyfikowana przez Mindfulness Association;
- E-RYT® (Experienced Registered Yoga Teacher);
- YACEP® (Yoga Alliance Continuing Education Provider);- Advanced Restorative Yoga Teacher (Judith Hanson Lasater);
- Mindful Yin Yoga Teacher.
Więcej informacji o mnie znajdziesz tutaj:
https://yogacompass.pl/onas

* Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia lub odwołania kursu w przypadku nie zebrania minimalnej liczby chętnych.

Informacja o biletach

- 8 spotkań po 2 h + Dzień Uważności,
- materiały i nagrania audio do samodzielnej praktyki w domu udostępniane po każdym spotkaniu

INFORMACJE I ZAPISY
kursy.mindfulness@gmail.com
tel. 510 672 569
Liczba miejsc jest ograniczona!