Ministerstwo Anomii. Przypadek wspólnot, które nie mają ze sobą nic wspólnego Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Ministerstwo Anomii. Przypadek wspólnot, które nie mają ze sobą nic wspólnego

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1 zaprasza na wystawę "Ministerstwo Anomii".

 
Ministerstwo Anomii jest organizacją badawczą o charakterze międzynarodowym; powstało z ruchów anomistycznych, działających i zwalczanych na przestrzeni wieków z różną intensywnością. Celem prekursorów było kwestionowanie normatywnego i moralnego ładu napotykanych modeli społecznych.

Obecnie MA tropi i analizuje stany anomii w nowej rzeczywistości, gdzie system norm jest zdezintegrowany i konfliktowy, a jednostki niezdolne przystosować się do sprzecznych wymogów życia społecznego. MA opracowuje jego nowe "regulatory", zbiera informacje, przeprowadza testy oraz tajne operacje. Aktywność MA często umyka uwadze z racji radykalnej dyskrecji i niejednoznaczności metod działania.

Wystawa: 1 grudnia 2017-28 stycznia 2018, I piętro