More is more. Najciekawsze niemodernistyczne detale architektoniczne Gdyni - spacer online Muzeum Miasta Gdyni Gdynia Sprawdź!
stat
PATRONAT

More is more. Najciekawsze niemodernistyczne detale architektoniczne Gdyni - spacer online

Gdynia wciąż jest kojarzona z modernistyczną wizją białego miasta o oszczędnej dekoracji, tworzonej zgodnie z zasadą less is more. Czy w naszym mieście znajdziemy bogate detale architektoniczne? Tak! Podczas spaceru online nie tylko zobaczymy urodzaj gdyńskiej dekoracyjności, ale też niezwykłą różnorodność stylistyczną niemodernistycznej część miasta.

4 grudnia 2021 - 2 lutego 2022, g. 16:00 - 23:00

Gdańsk Sopot Gdynia
Zapis spaceru zostanie udostępniony na facebookowej stronie Muzeum Miasta Gdyni.

Patrycja Wójcik jest absolwentką historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres jej zainteresowań obejmuje architekturę średniowieczną, ze szczególnym uwzględnieniem gotyku ceglanego oraz francuskiego gotyku płomienistego (flamboyant) oraz architekturę po roku 1920. Animatorka kultury od kilku lat związana z Muzeum Miasta Gdyni, obecnie specjalistka do spraw edukacji szkolnej w Dziale Edukacji Muzeum Miasta Gdyni. Zaangażowana w działalność na rzecz teatru oraz projektów o tematyce historii sztuki skierowanych do najmłodszych.

Wystawa Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm jest częścią projektu edukacyjnego Perły dofinansowanego ze środków budżetu Państwa Kultura Interwencje 2021. Wstęp bezpłatny!