Aktualnie brak w repertuarze trójmiejskich teatrów
Teatr I.N.N.I
"Noc Helvera"
Ingmar Villqist

Historia w spektaklu, osadzona jest w atmosferze wojny, niosącej ze sobą nienawiść
i przemoc, zwłaszcza w stosunku do osób odmiennych. Ta niełatwa rzeczywistość, w której
przychodzi egzystować Helverowi i jego opiekunce Karli, ukaże także jak wielką cnotą jest
miłość i poświęcenie. Uświadomi nam również, że mimo upływu lat i wzrostu poziomu
rozwoju społecznego, konflikt tragiczny bohatera, czyli sytuacja bez wyjścia, wciąż może być
aktualna.

Spektakl posiada również aspekt wychowawczy, jakim jest ukazanie potrzeby tolerancji we współczesnym świecie na przykładzie tragedii wojny i faszyzmu. Akceptacji wobec osób o innym światopoglądzie, tożsamości kulturowej, kolorze skóry, czy wyznaniu, dlatego pragniemy docierać również do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół licealnych.

Zależy nam również na tworzeniu wszystkim mieszkańcom, w tym również osobom z różnymi niepełnosprawnościami okazji do pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, współprzebywania i możliwości zabrania głosu w dyskusji po spektaklu. To właśnie spektakl ma stać się punktem wyjścia do dialogu i interakcji społecznej, tym bardziej, że jego główny bohater, tytułowy Helver jest osobą niepełnosprawną.

Reżyser: Mariagiovanna Rosati Hansen
Scenografia: Wojciech Paweł Rygalski
Muzyka: Dominika Maria Malczyńska

Obsada: Monika Świtaj Milczarek, Patryk Marek Pawlak

Spektakl nagrodzony Dużą Konsekwencją Teatralną III Sopockich Konsekwencji Teatralnych.