Nowe życie. Spotkanie z Joanną Tokarską-Bakir Online Sprawdź!
stat

Nowe życie. Spotkanie z Joanną Tokarską-Bakir

Zapraszamy na drugą rozmowę z cyklu Nowe życie, podczas którego Juliusz Kurkiewicz wraz z prof. Joanną Tokarską-Bakir porozmawiają o tym, jak się rodzi zło? Jakich nowych odpowiedzi na stare pytanie udzielają współcześni humaniści. Czy pomogą zmienić nas na lepsze?

18 - 30 czerwca 2021, g. 16:00 - 21:00

Gdańsk, ul. Szopy LKW GALLERY
Spotkanie odbędzie się 11 maja o godz. 18.30 na profilu FB Goyki 3 Art Inkubatora, będzie tłumaczone na polski język migowy.

Prof. zw. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir (ur. 195, antropolożka kultury i religioznawczyni. Pracowniczka Instytutu Slawistyki PAN. Stypendystka A.W. Mellona, A. von Humboldta, Davis Center for Historical Studies, Princeton University; Marie Curie Fellowship w Institute for Advanced Study  w Princeton (2013-2015). Autorka m.in.  Légendes du sang. Une anthropologie du préjugé antisémite en Europe, éditions Albin Michel, Paris 2015 (wyd. pol. Legendy o krwi. Antropologia przesądu, 200;   Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939-1946 (Czarne: 2012; wyd. ang. Pogrom Cries, Peter Lang 2017). Jej książka Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego (Czarna Owca: 201została nagrodzona m.in. Yad Vashem International Book Prize. Obecnie pracuje nad książką o pogromie krakowskim.

Nowe życie
Słowo nowe użyte przez Dantego w tytule jego młodzieńczego tomu poetyckiego Nowe życie (La Vita Nuova) oznacza nie tylko inne niż dotychczas, ale też zaskakujące, niespodziewane, nawet: dziwaczne. Takie właśnie z pewnością inne niż się spodziewamy będzie nasze życie po pandemii. A raczej: po wyjściu przez naszą cywilizację z zapaści, dla której pandemia jest tylko metaforą. Aby dowiedzieć się, jak to nowe życie może wyglądać, zapraszam do rozmowy tych, których zbyt rzadko pytamy o radę i opinię wybitnych myślicieli, humanistów, ludzi pióra. Tych, którzy na co dzień używają rozumu i wyobraźni, by pomóc nam określić kształt nowego życia w różnych jego aspektach   m.in. dotyczących podziału na ludzkie/nieludzkie, seksu, polityki czy religii.
Juliusz Kurkiewicz
Kurator cyklu